Bedrijf kopen

Gratis in 1 minuut berekenen wat je kunt financieren

Pieter Westland

Michiel is een zeer ervaren adviseur op het gebied van aan- en verkopen van ondernemingen. In de afgelopen 10 jaar heeft hij succesvol tientallen bedrijven in met name de ICT sector helpen overdragen. Daarnaast is hij register valuator en dus een specialist in waarderingsvraagstukken. 

Michael Dullaert | Aan- en verkoop van bedrijven

Bedrijf overnemen

Succesvol

Hoe kan je een bedrijf overnemen?

We leggen graag alles uit hoe je een bedrijf kunt overnemen. Hiervoor bespreken we waar je op moet letten als je een bedrijf wilt kopen en hoe het zit met personeel overnemen. Uiteraard leggen we ook uit wat de kosten zijn en hoe de financiering werkt.

Overnamefinanciering berekenen!

Wilt u uitrekenen hoeveel financiering u nodig heeft om een bedrijf over te nemen? Wij hebben een indicatieve overnamefinancieringstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en u krijgt direct te zien hoeveel overnamefinanciering je nodig hebt.

Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen u graag verder.
Bel ons op 088-2428365.

Onze garanties

Wat je van ons mag verwachten

Hoogste slagingskans

Succes

Bedrijfsoverdrachten en investeringsrondes die wij begeleiden, zijn succesvol door onze onvoorwaardelijke inzet, ervaring en unieke strategie om de juiste multidisciplinaire teams samen te stellen als dat nodig is.

Ervaring

Ervaring

Ervaring is één ding, maar de juiste kennis en deskundigheid in huis hebben is zeker zo belangrijk. Daarom hebben wij professionals binnen elk gebied van de bedrijfsovername en juridische en financiele aspecten.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is toch het lekkerste. Zeker als je echt de stap maakt, want dan zijn papers leuk en tools handig, maar wil je gewoon de beste professional in de markt persoonlijk spreken.

Persoonlijk contact

Garanties

Ons bedrijf bestaat sinds 1990 en heeft zo’n 500 vaste klanten die ons dagelijks inschakelen voor financieel advies en hulp bij overdracht, waardebepaling of financiering. We hebben veel financiële ervaring.

Philip van der Hoek

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Bij ons krijgt u direct een adviseur aan de telefoon die u verder kan helpen!

Alles wat je moet weten

Waar moet u op letten bij het overnemen van een bedrijf?

Een bedrijf overnemen doet u niet zomaar. Er komen veel zaken bij kijken. Daarom zetten we ze nog even voor u op een rij.

Het is handig om eerst te kijken wat voor bedrijf u wilt kopen en wat voor soort koop daarbij komt kijken. Zo heeft u een management buy out of management buy in, maar ook een fusie of overname. In geval van een management buy out was u al werkzaam manager bij het bedrijf welke u in zijn geheel of gedeeltelijk overneemt. Ook kennen we de management buy in. Dit betekent dat u als manager of investeerder van buiten de onderneming het bedrijf geheel of gedeeltelijk overneemt.

Bij elke overname moeten begrotingen worden opgesteld. Begrotingen geven inzicht of de financiering rond te krijgen is en u uw eigen gezin kunt blijven onderhouden. Is dit niet mogelijk? Dan is het nog altijd mogelijk om een bedrijf te kopen via een huurkoopovereenkomst.

In dergelijke gevallen spreekt u af met de verkoper dat u eerst een aanbetaling doet en na de aanbetaling het resterende bedrag maandelijks aflost.

Daarnaast is het handig om een overzicht te maken van de belastingen die betaald moeten worden en waarvoor ze dienen.

Overigens kunt u ook kiezen om een failliet bedrijf te kopen via de curator. Na de officiële faillietverklaring kan een bod geplaatst worden. Dit bod moet onderbouwd zijn met onder andere een taxatierapport.

Uiteraard raden wij u aan om u te verdiepen in de informatie van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Hier is veel informatie te vinden over wat er komt kijken.

Hoe werkt financiering bij het overnemen van een bedrijf?

Het is aan te raden om een businessplan met een financieel plan op te stellen. Dit om te zien of het bedrijf kopen haalbaar is of niet. Dit plan wordt gebaseerd op het ondernemingsplan dat heeft opgesteld. Uw financieel plan zal bestaan uit de volgende begrotingen:

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting stelt u samen wat er nodig is om een goede start te maken met uw onderneming.

Financieringsbegroting

In de financieringsovereenkomst stelt u samen hoe de onderneming wordt gefinancierd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Dit zijn de gemaakte afspraken tussen u en de financier.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting bevat een winstplan waarbij wordt ingeschat hoeveel winst wordt verwacht in de komende drie jaar. Ook vermeldt u de verwachte omzet, inkoop en kosten.

Liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting verwerkt u de verwachte veranderingen per maand op de bankrekening. Denk aan vakantiegeld in mei of als u dicht gaat in de vakantie en er geen betaalde opdrachten binnen komen. Personeel moet dan bijvoorbeeld vaak gewoon doorbetaald worden. In deze begroting kunt u dus vaststellen of u niet in de knoop komt met inkomen en uitgaven.

Begroting van privé-uitgaven

Ook is het handig om een begroting van uw privé-uitgaven te maken. Blijft er geld genoeg over om zelf van te leven en uw gezin te onderhouden?

Na dit plan zien uw financiers dat u serieus bent en goed bent voorbereid. In een financieringsbegroting staat hoe de benodigde investeringen worden gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen of vreemd vermogen. Als u een deel zelf financiert, heet dat eigen vermogen. Dit is geld wat u zelf beschikbaar heeft gesteld, denk aan spaargeld. Vreemd vermogen is geld dat uw financiers u hebben geleend.

Wat zijn de kosten van een bedrijf overnemen?

Wat betekent waarde precies? Waarde is wat de verkoper minimaal wil hebben en wat de koper maximaal wil geven. De prijs is wat ze uiteindelijk overeenkomen. Prijzen worden vaak beïnvloed door de financiële positie van de verkoper, waardebepaling van het bedrijf, emotionele invloeden en concurrentie. Vaak wordt de Discounted Cashflow methode toegepast. Deze methode kijkt naar de toekomst – drie tot vijf jaar – van geldstromen. Geldstromen zijn inkomende en uitgaande geldstromen. Deze berekening is ook van belang om financiering te regelen bij banken.

De kosten die u maakt voor advies worden over het algemeen verdeeld in fases en een success fee. Zo hoeft u zich vaak geen zorgen te maken dat u kosten maakt voor een heel traject om een onderneming over te nemen terwijl reeds aan het begin duidelijk is dat u het niet moet kopen.

Hoe werkt het kopen van een bedrijf op afbetaling?

Het kopen van een bedrijf op afbetaling kan door een huurkoopovereenkomst op te laten stellen. U wordt dan pas eigenaar als de laatste termijn is betaald. Dit brengt wel nadelen met zich mee. Zo blijft u een risico houden van tenietgaan van het bedrijf of bedrijfsonderdelen.

Uiteraard kunt u met de voormalige eigenaar afspraken maken. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor gespreide betaling. Als de verkoopprijs niet in één keer voldaan kan worden, kan het bedrag verspreid worden over bepaalde termijn. Meest voorkomende is dat er een fors bedrag aan aanbetaling wordt voldaan en het resterende maandelijks wordt afgelost. De voormalige eigenaar neemt hier wel risico mee. Hij maakt kans op wanbetaling en hij moet langer wachten tot de volledige verkoopprijs is betaald.

Moet u personeel overnemen?

Bij het kopen van een bestaand bedrijf, moet u ook het personeel overnemen. Dus iedereen met een arbeidsovereenkomst of een arbeidsbetrekking (uitzendkrachten, detachering). Personeel heeft recht op dezelfde voorwaarden als voorheen. Wijzigingen in contracten zijn dus niet toegestaan en personeel mag niet ontslagen worden. De voormalige eigenaar, dus ook oud-werkgever, is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor de naleving van het arbeidscontract.

Maar let op, het is mogelijk om tijdens de overnamegesprekken te bedingen dat de huidige eigenaar personeel ontslaat. Hij volgt hiervoor dan de reguliere procedure en opzegtermijnen. Dit zorgt ervoor dat de koper niet aan personeel vast zit welke hij niet kan ontslaan na de overname doordat sprake is van overgang van onderneming.

De SER fusiegedragsregels vormen een leidraad voor toezicht op bescherming van de rechten van de werknemers. Deze leidraad beschermt de belangen van werknemer in een onderneming tijdens fusies of bedrijfsovernames.

Onderhandelen

U moet altijd rekening houden dat u niet de enige geïnteresseerde bent. Raadzaam is om definitief gemaakte afspraken vast te laten leggen in een intentieverklaring, dat is dan niet langer mogelijk voor anderen, want in een intentieverklaring wordt exclusiviteit overeengekomen zodat partijen niet met andere partijen in zee zullen gaan zolang de onderhandelingen lopen. Tijdens deze fase bent u niet alleen in gesprek met de verkoper, maar ook met de bank en andere investeerders voor financiering.

Belasting

Als ondernemer moet u uiteraard belasting betalen. Hieronder vindt u alle belastingen waarmee u te maken kunt krijgen als ondernemer. De eerste drie hebben specifiek betrekking op belastingen die komen kijken bij het kopen van een bedrijf.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Belasting over toegevoegde waarde. Dit is een belasting die wordt geheven over de verkoopprijs van producten en diensten. Hierbij is het belangrijk op te merken dat de verkoper u geen BTW in rekening mag brengen als u een bedrijf koopt of een deel van een bedrijf overneemt.

Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Overdrachtsbelasting is een belasting die wordt geheven bij de aanschaf van een onroerende zaak zoals een bedrijfspand. Bij aankoop van nieuwbouw wordt deze belasting niet geheven, wel BTW. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom.

Echter, hiervoor zijn fiscaal aantrekkelijke regelingen als u ten minste 36 maanden als mede-ondernemer winst uit de onderneming heeft gehaald of als u als werknemer in de onderneming werkzaam was. Dit geldt ook als u gaat participeren in de eenmanszaak van uw partner. Immers koopt u dan ook gedeeltelijk een bedrijf.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is de belasting op het inkomen van personen. Ook hier geldt dat als u ten minste 36 maanden als mede-ondernemer winst uit de onderneming heeft gehaald of als u als werknemer in de onderneming werkzaam was er fiscaal aantrekkelijke regelingen mogelijk zijn.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Wanneer u een bedrijf koopt waarin personeel werkzaam was, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Dit geldt overigens ook voor de verkopende eigenaar. Hierbij is het niet relevant of u personeel overneemt, wel moet u vaststellen welk percentage van de premieloonsom is toe te rekenen aan de overgedragen activiteiten. De belastingdienst zal aan de hand van uw melding loonheffingen bepalen welk percentage gedifferentieerde premie geldt.

Gemeentelijke belastingen

Als gemeentelijke belastingen we kennen bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting. Dit is een belasting die door de gemeente wordt geheven bij eigenaren van onroerende zaken. Ook bestaat er reclamebelasting. Als er reclame zichtbaar is vanaf de openbare weg, mag de gemeente hierover belasting heffen. Daarnaast is kennen we rioolheffing. Dit is een belasting die wordt geheven voor de mogelijkheid gebruik van het riool.

Loonheffingen

Loonheffing is een heffing een belangrijke bron is van de overheidsfinanciering. Onder loonheffing wordt het volgende verstaan: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en pensioenuitkering.

Invoerrechten, BTW en accijns

Nieuwe benaming van invoerrechten is douanerecht. De hoogte van douanerechten wordt berekend door de volgende componenten: transactiewaarde, vrachtkosten en verzekeringskosten.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven op personen die samenwerkingsverbanden bezitten. Sinds 1 januari 2011 geldt voor de eerste €200.000 een tarief van 20% belasting en het deel boven de €200.000 een tarief van 25%.

Overnamecontract opstellen

Als alles rond is wordt een overeenkomst opgesteld. Dit is een geschreven bewijs die verkoper en koper laten opstellen. Deze overeenkomst kent enkele zaken die verplicht moeten worden opgenomen, daarnaast kent de overnameovereenkomst enkele vormvereisten, zoals:

 • in ieder exemplaar wordt het aantal vermeld;
 • geldbedragen worden voluit beschreven;
 • elk exemplaar moet ondertekend worden;
 • elk exemplaar moet van een datum worden voorzien
 • ook moeten er overnamegegevens worden opgenomen in het contract:
 • naam en adres overnemer;
 • naam en adres overgever;
 • de prijs en de opgenomen inventaris;
 • de overname datum.

Is kopen van een bedrijf met schuld mogelijk?

Laten we voorop stellen dat we hierbij bedoelen dat u een bedrijf koopt welke een schuld heeft. Een persoonlijke schuld of hypotheek laten we hier buiten beschouwing.

Een bedrijf met schulden overnemen moet door specialisten gedaan worden. Er moet een goed plan zijn om een bedrijf opnieuw het succes in te kunnen blazen. Vaak zijn klanten bang en teleurgesteld in de vorige eigenaar of het personeel. Er komt dus ook veel herstelwerk bij kijken en de goodwill zal laag zijn.

Niet elk bedrijf kan gered worden en soms draait het toch uit op een faillissement. Dit gebeurt vaak als al surseance van betaling is aangevraagd. Wees daarom eerlijk tegen uzelf of dit bedrijf het echt waard is om overgenomen te worden. Vaak is bij een bedrijf met schulden ook de administratie en de interne organisatie een chaos. Gekke tip misschien, maar op tijd een bank inschakelen kan ook positief uitwerken. Zij kunnen een positieve rol spelen in de bedrijfsovername en iemand inschakelen met kennis van zaken. Na de doorstart zijn de belangrijkste taken voor ondernemers om vertrouwen terug te winnen van leveranciers, klanten en natuurlijk de werknemers. Meestal blijkt na een periode van 6 maanden of de doorstart een succes is of niet.

Wat moet u weten over het overnemen van een bedrijf in Nederland?

De Kamer van Koophandel en de Belastingdienst zijn twee instanties waar u altijd mee te maken krijgt als u een bedrijf koopt. Daarom is het belangrijk om verschillende brochures op te vragen. Deze zijn via hun websites te bereiken. Ook is het handig om u te verdiepen in de voorwaarden van banken. Meestal is het niet mogelijk om zonder financiering een bedrijf over te nemen en heeft u hiervoor een bank of private equity investeerder nodig. De kosten die u maakt voor advies worden over het algemeen verdeeld in fases en een success fee. Zo hoeft u zich vaak geen zorgen te maken dat u kosten maakt voor een heel traject om een onderneming over te nemen.

Wat zijn de mogelijkheden bij een familiebedrijf?

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is een bedrijf wat wordt gerund door familieleden. Volgens Nyenrode voldoet het aan de volgende criteria:

 • er moet meer dan 50% van het bedrijf in handen zijn van familie;
 • minimaal 2 leidinggevenden van de onderneming komen uit één familie;
 • familie heeft beslissende bevoegdheden.

In een familiebedrijf komt vaak de eigenschap betrokkenheid tussen bedrijf en personeel naar voren. Dit maakt een familiebedrijf kopen net zo ingewikkeld als interessant. Want er spelen meer belangen mee dan alleen de aankoop of verkoop van een bedrijf. In de agrarische sector gaat het vaak enkel om het uitkopen van broers, zussen en ouders. Maar in veel andere familiebedrijven moeten ook nog ooms en tantes of zelfs de grootouders worden uitgekocht.

Net als bij andere bedrijven, kunnen familiebedrijven worden overgenomen door een management buy out en een management buy in. In dit artikel richten we ons niet enkel tot familiebedrijven en leest u dus alles over het kopen en verkopen van bedrijven in zijn algemeen.

Management Buy Out

Een Management Buy Out betekent dat de bestaande manager(s) het bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. Voordeel hiervan is dat de overnemer het bedrijf goed kent omdat hij er altijd al werkte. Nadeel is dat de financiering van een Buy Out veel aandacht vereist.

Management Buy In

Een Management Buy In betekent dat managers of investeerders van buiten de onderneming geheel of gedeeltelijk het bedrijf overnemen. Zij nemen daarna zelf de leiding over en richten vaak een andere juridische entiteit op waaronder het bedrijf gaat vallen.

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

Bedrijf kopen