088-2428365

Inkopen in bedrijf

Gratis in 1 minuut berekenen wat je kunt financieren

inkopen in bestaande bedrijven

de basis

Inkopen in een bedrijf is een grote stap en daarom is het verstandig om je goed in te lezen hoe je partner kunt worden in een bestaand bedrijf of het bedrijf waar je werkt, hoe je financiering regelt en hoe het nou precies zit met betrekking tot aandelen.

Wij leggen je graag uit hoe dit allemaal zit zodat je zelf kunt bepalen wanneer je onze specialisten op gebied van inkopen in bedrijven inschakelt.

FAQ

Wat je erover moet weten

Hoe kun je je inkopen in een bestaand bedrijf?

Er is een aantal manieren om je in te kopen en hierbij gaat het vooral om de benadering of iemand van binnenuit zich wil inkopen of dat bijvoorbeeld een investeerder partner in een bestaand bedrijf wil worden. In het eerste geval spreken we van een management buy out en in het tweede geval spreken we van een management buy in.

 

Welke optie het ook is, het gaat altijd om een participatie waarbij een aandeel in een bestaand bedrijf wordt gekocht. Hiervoor is een participatieovereenkomst nodig en worden vaak nieuwe aandelen uitgegeven.

Hoe verdeel je aandelen bij inkopen?

Logisch dat dan ook goed moet worden gekeken naar hoe het aandelenkapitaal en daarmee de zeggenschap wordt verdeeld. Hierbij moet worden onderzocht of inkopen vooral gericht is op winstdeling of zeggenschap.

Deze vraag is belangrijk om te bepalen of moet worden gekozen voor certificering van aandelen of niet.

Daarnaast werken veel Besloten Vennootschappen met een holding of holdingstructuur. Dit betekent dat de aandeelhouders via een holding eigenaar zijn van de werkmaatschappij. Ook kan het zijn dat een holding niet alleen de werkmaatschappij onder zich houdt, maar ook bedrijven die er enkel op zijn gericht om waardevolle assets te beschermen. Hierbij kun je denken aan vastgoed, intellectueel eigendom of meer risicovolle vaste activa zoals machines, inventaris en installaties.

Hoe werkt financiering als iemand zich gaat inkopen?

Financiering bij inkopen in een bedrijf begint met een ondernemingsplan en financieringsplan. Je moet immers aan financierders kunnen aantonen dat het verstandig is om jou te laten inkopen in een bestaand bedrijf.

Als je financiering via de bank wilt regelen vraagt deze sowieso om een ondernemingsplan en het financieringsplan zal daar waarschijnlijk onderdeel van uitmaken. In de financieringsovereenkomst stelt u samen hoe de onderneming wordt gefinancierd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Dit zijn de gemaakte afspraken tussen u en de financier.

Financiering bij inkopen in een bestaand bedrijf gebeurt meestal op twee manieren. Interne financiering en externe financiering. Als huidige partners bereid zijn om een financieel risico te lopen en dit vanuit het bedrijf te financieren, dan is sprake van interne financiering.

Externe financiering is het aantrekken van kapitaal buiten het bedrijf. Hierbij kun je denken aan een lening bij de bank en vreemd vermogen.

Een combinatie van eigen vermogen en een lening bij de bank is vaak de gekozen weg.

Hoe werkt verdeling van aandelen?

Als je wilt inkopen in een bestaand bedrijf of in het bedrijf waar je werkt moet je aandelen kopen. Vaak worden nieuwe aandelen uitgegeven, maar het kan ook zijn dat bestaande aandelen worden verkocht.

We gaan er vanuit dat de huidige partners open staan voor het inkopen en het feit dat de winstdeling daardoor lager kan uitpakken dan vorige jaren. Overigens hoeft dat niet zo te zijn, want als een werknemer zich inkoopt, hoeft deze geen salaris meer te ontvangen. Enkel winstdeling.

Dit betekent dus dat die kostenpost wegvalt en dat de eigenaar zich zal inzetten voor meer winst en daardoor mogelijk meer kan omzetten als daar de ruimte voor is in de markt.

Los van de hierboven besproken financiering en financieringsmogelijkheden moeten dus aandelen worden gekocht. Dit kan ook zonder geld. Bijvoorbeeld door het opzetten van een holding. Dit is vergelijkbaar met de ingroeiregeling die advocaten en artsen kennen als ze zich inkopen in een maatschap.

Word je niet direct partner, maar gaat het via de ingroeiregeling, dan is geen eenmalige betaling nodig. Je groeit – zoals het woord al zegt – langzaam in het bedrijf en als partner. Financiering via de ingroeiregeling is daardoor over het algemeen zelf te regelen.

Stel dat een bedrijf drie eigenaren heeft. A, B en C. D wil zich inkopen in het bedrijf en daarom aandelen kopen. De waarde van het bedrijf is 900.000 euro. Om de inkoop in het bedrijf te realiseren wordt een besloten vennootschap opgericht die de functie van holding krijgt. Deze holding wordt opgericht door de huidige eigenaren A, B en C én de nieuwe partner D. De aandelen die A, B en C houden worden verkocht aan de holding. Hierdoor wordt de holding voor 100% eigenaar van de werkmaatschappij.

Tussen de oude eigenaren en de holding bestaat een overeenkomst die inhoudt dat de winst na aftrekken van vennootschapsbelasting wordt uitgekeerd aan de holding. Dit betekent dat de holding niet direct de betaling van de aandelen hoeft te voldoen. Er ontstaat dus een schuld van de holding aan A, B en C die wordt ingelost door de holding zodra dividend vanuit de werkmaatschappij wordt uitgekeerd aan de holding.

Stel dat 100.000 euro winst wordt behaald, dan zal na betaling van vennootschapsbelasting 80.000 euro kunnen worden uitgekeerd aan de holding.

Afhankelijk van de betalingsregeling die is overeengekomen wordt dan eerst een gedeelte van de schuld die de holding aan A, B en C heeft afbetaald. Blijft dan nog een bedrag over, dan wordt dit over de vier aandeelhouders verdeeld. Dus wordt eerst 10.000 euro afgelost, dan zal uiteindelijke 50.000 euro worden verdeeld over vier aandeelhouders. Elke aandeelhouder krijgt dan dus 12.500 euro dividend uitgekeerd.

Zoals in onderstaand schema is te zien, kun je je ook zonder geld inkopen in een bedrijf. Inkopen zonder geld verloopt doorgaans via een holding.

Wat zijn de kosten voor inkopen in een bedrijf?

De kosten voor het inkopen is afhankelijk van enkele factoren. Als je je gaat inkopen moet je de waarde berekenen. De waarde van bedrijven berekenen is essentieel om er zeker van te zijn dat je de juiste inkoopsom betaalt.

Op de waarde te bepalen wordt voornamelijk gekeken naar vier belangrijke variabelen. Deze zijn:

  • omzet
  • winst
  • cashflow
  • aandelen

Daarnaast kennen we globaal gezegd vier methodes voor waardebepaling van bedrijven. Deze methoden zijn:

  1. Discounted cashflowmethode
  2. Intrinsieke waarde
  3. Genorminaliseerde rentabiliteitswaarde
  4. Multipliers
  5. Goodwill

Tot slot krijg je te maken met kosten voor de begeleiding bij het inkopen. Hierbij moet je denken aan de kosten voor een advocaat, notaris en fiscalist. Ook de accountant kan helpen om alle kosten juist te berekenen en om een goede waardebepaling uit te voeren. Zo weet je zeker dat het haalbaar is om je in te kopen in een bedrijf of het bedrijf waar je werkt en je er dus financieel op vooruit gaat als het wordt vergeleken met loondienst.

inkopen in bedrijf