Overnamefinanciering

Gratis in 1 minuut jouw maximale financiering checken

Financieren overname

de basis

Financiering maakt groei door overnames een stuk eenvoudiger. Door financiering van de overname te optimaliseren is structurele groei van het bedrijf mogelijk. Hierbij is het niet alleen van belang om te kijken naar de overnamesom die betaald moet worden. Het werkkapitaal is eigenlijk net zo belangrijk. Hoe alles werkt op gebied van overnamefinanciering leggen we je graag uit.

Het uitkopen van een aandeelhouder kan op drie manieren, te weten:

  1. Uittreding aandeelhouder
  2. Uitstoting aandeelhouder
  3. Uitkoop kleine aandeelhouders

Overnamefinanciering berekenen!

Wilt u uitrekenen hoeveel financiering u nodig heeft om een bedrijf over te nemen? Wij hebben een indicatieve overnamefinancieringstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en u krijgt direct te zien hoeveel overnamefinanciering je nodig hebt.

Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen u graag verder.
Bel ons op 088-2428365.

Pieter Westland

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

FAQ

Wat je moet weten over overnamefinanciering

Wat is het?

Financiering van een overname is een manier om door middel van eigen kapitaal of aangetrokken vreemd kapitaal een bedrijfsovername te financieren. We kennen 6 soorten overnamefinanciering, te weten:

  1. Eigen middelen
  2. Financiering door de verkoper
  3. Krediet bij de bank
  4. Formele en informele investeerders
  5. Crowdfunding
  6. Microfinanciering

Investeerders en crowdfunding dekken vaak risicodragend kapitaal. Hierom kan overeengekomen worden dat zij aandelen krijgen in het bedrijf, eventueel met zeggenschap.

Hoe werkt het?

Bij het financieren van overnames is het belangrijk om niet alleen de aankoopsom in de berekening mee te nemen, maar ook het werkkapitaal van het over te nemen bedrijf vast te stellen. Om de financiering zo goed mogelijk te optimaliseren wordt gekeken welke zekerheid de koper kan aandragen en of de verkoper mee financiert.

Hiervoor kan een investeringsplan of een financieringsplan worden opgesteld. Eventueel in combinatie met een cashflowprognose.

Financiering via de bank

Bancaire financiering – ofwel een lening bij de bank – is vaak samen met participatiemaatschappij de grootste bron. Groot voordeel van deze manier van financieren ten opzichte van private equity is, dat je eigenaar blijft van je bedrijf en hiervoor geen aandelen hoeft te verkopen. Dit grote voordeel brengt vanzelfsprekend ook het grote nadeel met zich mee. Rente.

Het is ontzettend belangrijk om een goede balans te houden tussen de rentelast en de te verwachten inkomsten na de overname.

Om de kans op financiering via de bank te vergroten is het belangrijk dat je een business plan hebt, zodat je de financieringsaanvraag kunt onderbouwen. Voordeel is, dat je in een lopend bedrijf stapt en daarom kan je deze financiering goed onderbouwen met cijfers. De omzet en winst, maar ook de verwachte groei geven goed weer welke investering nodig is en of je deze lening kunt dragen.

Wanneer kun je overnamefinanciering aanvragen?

Het aanvragen van financiering voor overnames is de laatste stap die wordt genomen nadat alle berekeningen zijn gedaan om tot de meest optimale financiering van de overname te komen. Uiteraard kun je al eerder krediet aanvragen en de rente meenemen in de berekening.

Hoe lang duurt het om financiering van de overname af te lossen?

Als de financiële positie van het bedrijf voldoende wordt geacht om de overname door te zetten, dan wordt de cashflow beoordeeld. De cashflow van een bedrijf moet in staat zijn om de financiering in ongeveer 5 of 6 jaar af te betalen.

overnamefinanciering