Management buy in

Ontdek  gratis de waarde van je bedrijf…

Michiel Dullaert

Alexander heeft 23 jaar bij ING gewerkt als specialist en teamleider bedrijfsoverdracht en waardebepaling voor familiebedrijven en DGA’s.Hij is onze specialist op het gebied van in- en uitkoop van aandeelhouders, management buyout en waardebepaling. 

Alexander Thomassen | In- en uitkoop aandeelhouders

Dus jij wilt een Management Buy In gaan doen?

Management Buy Ins zijn spannende transacties waarin één of meer managers (al dan niet gesteund door investeerders) de aandelen van een onderneming kopen van de huidige eigenaar. Omdat het nieuwe management zelf onvoldoende geld heeft zijn zij voor de financiering afhankelijk van derden zoals familie, banken, financiers, investeerders en de huidige eigenaar.

De Management Buy In is spannend omdat alles moet kloppen. De manager moet passen bij het bedrijf en het bedrijf moet passen bij de manager. Koper en verkoper moeten elkaar liggen en moeten het eens worden over de prijs. Daarna begint de zoektocht naar kapitaal om die prijs te kunnen betalen. Financiers moeten overtuigd zijn dat de manager het bedrijf succesvol kan voortzetten. Als er een investeerder mee betaalt zijn de banken makkelijker te overtuigen.

Vragen die daarbij spelen:

 • Hoe kom ik tot een eerlijke prijs?
 • Hoe krijg ik de financiering voor elkaar?
 • Hoeveel moet ik zelf inleggen?
 • Waar moet ik op letten bij een investeerder?
 • Wat als ik de financiering niet voor elkaar krijg?
 • Wat als wij straks problemen krijgen met de aflossing?
Management Buy in berekenen

Vraag gratis onze whitepaper aan!

Het tien stappenplan

Alles wat je moet weten

Wie zijn wij

Contact

Privé workshop van 3 uur voor €650,-

Lees meer over ons nieuwe aanbod!

Snel de waarde van jouw bedrijf berekenen?

Wil je jouw bedrijf laten waarderen? Wij hebben een indicatieve waardebepalingstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en je krijgt direct de waardebepaling van jouw bedrijf.

Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen je graag verder.
Bel ons op 088-2428365.

Hoe werkt een MBI?

Bij een MBI wordt een onderneming of een gedeelte daarvan overgenomen door het management van buiten de organisatie. De verkrijgende partij neemt de leiding van het bedrijf dan over.

De procedure van een Management buy in kent 9 stappen voor de kopende partij te weten:

1. Vooronderzoek en doel bepalen

De eerste stap is het vooronderzoek waarbij je onderzoekt wat het doel van jouw Management Buy In is en wat voor onderneming er bij jou past. Waarom wil je de MBI doen en wat is daarbij je belangrijkste motivatie? Wil je het bedrijf in de toekomst meerdere jaren gaan leiden en laten groeien of ben je investeerder en zie je de MBI vooral als investering?

2. Profiel van de juiste kandidaat opstellen

Nadat je hebt vastgesteld wat het doel van jouw MBI is en wat voor organisatie er bij jou past, kan je een duidelijk zoekprofiel opstellen. Het is belangrijk om als volgende stap binnen het stappenplan te bekijken welke interessante bedrijven er bestaan in jouw sector. Daarvoor kan je gaan naar sites als bedrijventekoop.nl of brookz.nl en daar vervolgens jouw profiel plaatsen.

3. Aanbod onderzoeken

Na het plaatsen van je profiel ga je (hopelijk) reacties ontvangen. Er zijn altijd bedrijven met opvolgingsproblemen die op zoek zijn naar capabel management en overnamekandidaten. Onderzoek het aanbod wat je krijgt en zorg dat je alles van deze bedrijven te weten komt.

4. Analyse en waardebepaling

Zodra je met een ondernemer in gesprek bent en hebt afgesproken om de MBI te gaan onderzoeken wordt het ingewikkelder en zijn meer analyses en onderzoeken nodig. Je moet een waardebepaling maken om te bepalen binnen welke bandbreedte de Management Buy In  haalbaar is. Je kunt beginnen door onze gratis tool waardebepaling in te vullen.

5. Onderhandelen

Als je een idee van de prijs hebt die je wilt bieden kan je de onderhandelingen starten. Het gaat er om een deal op hoofdlijnen te maken over prijs, betaling, financiering, datum van overdracht, het boekenondezoek  en soort overdracht (aandelen of assets).

6. Intentieverklaring opstellen

Als duidelijk is dat de kopende en verkopende partij op één lijn liggen en een overeenkomst mogelijk is, wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Dit zorgt voor exclusiviteit en heeft tot doel om de overeenstemming over de Management Buy In vast te leggen.

7. Financiering onderzoeken

Nadat de intentieovereenkomst is getekend moet de financiering worden geregeld. Voor private equity investeerders die een Management Buy In realiseren is dat niet altijd noodzakelijk, omdat ze zelf voldoende middelen hebben. Banken zullen terughoudend zijn met financiering omdat de koper het bedrijf nog niet heeft geleid. Vaak zal de verkoper moeten helpen door de koopsom voor een deel pas later uit te laten betalen, zodat de financiering lager wordt.

8. Due diligence onderzoek

De laatste stap je  moet nemen voordat de koopovereenkomst kan worden opgesteld is het boekenonderzoek. Dit heet ook wel het “due diligence” onderzoek. Hiermee kijk je in de boeken van de onderneming om lijken uit de kast te krijgen zodat je geen kat in de zak koopt.

9. Overeenkomst

Zodra het due diligence onderzoek is afgerond en er geen vreemde dingen naar boven zijn gekomen zoals claims, fraude of juridische risico’s, kan de koopovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. Hierna is de koop rond en daarmee de Management Buy In afgerond.

Management Buy In uitleg
Vraag onze white paper aan!

Kom alles te weten te over wat belangrijk is bij een Management buy in.

Wie gingen jou voor

Privé workshop van 3 uur voor €650,-

Soms wil je eerst met een expert de diepte in, bijvoorbeeld om een idee van de waarde van je onderneming te krijgen, om een complexe onderhandeling voor te bereiden of om een zakelijk voorstel inzake koop of verkoop van aandelen uit te werken. 

Maarten Koolen

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Alles wat je moet weten over een
Management Buy In

Welke stappen kent een buy in voor de verkopende partij?

De procedure van een Management buy in kent 9 stappen voor koper en verkoper, te weten:

 1. Vooronderzoek en doel bepalen
 2. Profiel van de juiste kandidaat opstellen
 3. Aanbod onderzoeken
 4. Analyse en waardebepaling
 5. Onderhandelen
 6. Intentieovereenkomst
 7. Financiering onderzoeken
 8. Due diligence onderzoek
 9. Overeenkomst

In het stappenplan bespreken we stap voor stap de Management Buy In. Zo kan je zien of  je niets over het hoofd ziet als  je kiest voor een Management Buy In en bent je goed voorbereid als je advies gaat inwinnen en een adviseur inschakelt. Uiteraard maken we hierbij onderscheid tussen de partij die via een MBI zijn of haar bedrijf wil verkopen en de partij die op zoek is naar een  geschikte onderneming die kan worden overgenomen. Hierdoor bestaat een stappenplan voor de verkoper en een stappenplan voor de koper. In ons overzicht zetten we deze twee netjes naast elkaar.

Het stappenplan voor de verkopende partij

Stap 1 Doel

Jij bent verkopende partij binnen de Management Buy In, want je wilt jouw bedrijf verkopen en zoekt daarom een passende kandidaat die zich wil inkopen. Het doel en de voorwaarden van de MBI moeten worden bepaald. Bijvoorbeeld binnen welke termijn een geschikte koper kan worden gevonden die past bij de bedrijfscultuur en die de financiering rond krijgt.

Stap 2 Analyse en waardebepaling

Daarom moet je een analyse uitvoeren van  jouw bedrijf. Dit is een onderzoek waarin onder andere de waarde van de onderneming wordt bepaald zodat je door kunt naar de volgende stap. In dit onderzoek kijk je ook naar de strategie van je bedrijf, naar de kansen en bedreigingen en naar de sterke en zwakke punten. Waar staat je bedrijf, waar gaat het naar toe en wat is nodig om die volgende stap te zetten?

Stap 3 Haalbaarheid financiering

Als de waarde van jouw bedrijf is bepaald en duidelijk is hoe de onderneming er voor staat qua omzet, winst en cash flow kan worden onderzocht of het voor Management Buy In kandidaten haalbaar is om financiering te krijgen. Het gaat hier om de maximale leencapaciteit voor een overnamekrediet. Je moet er vanuit gaan dat de nieuwe manager(s) geen vermogen hebben tenzij zij samen optrekken met een investeerder.

Stap 4 Management buy in kandidaat gezocht

Als je geen concrete, geschikte kandidaat op het oog hebt moet je op zoek naar een geschikte Management Buy In kandidaat. Er zijn online marktplaatsen zoals Brookz.nl en Bedrijventekoop.nl waar je een profiel kunt posten. Wij kunnen je helpen om een goed profiel op te stellen.

Zodra je de partijen die zich hebben gemeld hebt gesproken kan je een selectie gaan maken van de beste kandidaten.

Stap 5 Onderhandelen

In deze fase ligt de nadruk op het onderhandelen over de koopsom en andere voorwaarden. Jullie moeten een deal op hoofdlijnen uitonderhandelen. Eventueel kan de kopende partij in de tussentijd samen met jou aan een business plan werken.

Stap 6 Intentieovereenkomst

Als duidelijk is dat je met de Management Buy In manager op één lijn ligt en er een overeenkomst mogelijk is, wordt er een intentieovereenkomst opgesteld. Dit zorgt voor exclusiviteit en heeft tot doel om overeenstemming op hoofdlijnen over de MBI vast te leggen.

Stap 7 Financiering

Aan de hand van het business plan, de gevraagde koopsom en de andere voorwaarden kan de Management Buy Out manager nu financiering gaan zoeken. Bijvoorbeeld bij de banken of bij een een investeerder. Als er een investeerder meedoet wordt de financiering eenvoudiger. Als er geen investeerder meebetaalt zal de vraag vrijwel zeker komen om een deel van de koopsom pas later (na aflossing van de bank) te mogen betalen.

Stap 8 Due diligence

Ook nu is het boekenonderzoek – ofwel due diligence – de laatste stap die moet worden genomen voordat de koopovereenkomst kan worden opgesteld. De Management Buy In manager heeft het recht om de boeken van de onderneming te onderzoeken: de cijfers, de productiedata, de contracten etc. Hier wordt meestal de hulp van een accountant ingeroepen.

Stap 9 Overeenkomst

Zodra het due diligence onderzoek is afgerond en er geen lijken uit de kast zijn gekomen of als er garanties en vrijwaren zijn afgegeven, kan de koopovereenkomst worden opgesteld en ondertekend. Hierna is de koop en daarmee de Management Buy In afgerond.

Wat is een Buy in Buy Out

In Nederland wordt steeds vaker gekozen voor een combinatie van de management buy out (MBO) en management buy in (MBI). Hierbij wordt een team van bestaande managers binnen de organisatie gecombineerd met managers van buitenaf. Deze managers van buitenaf zijn over het algemeen managers die worden ingebracht door de financierder of de investeerder. Dit wordt wel eens de BIMBO genoemd, oftewel Buy In Management Buy Out.

Hoe zit het met de aandelen?

Uiteindelijk is het resultaat van de buy in de overdracht van aandelen aan de kopende partij. De verkopende partij ontvangt hiervoor een vergoeding. Omdat financiering wel eens een knelpunt kan zijn, wordt er regelmatig voor gekozen om per tijdseenheid een deel van de aandelen te verkopen.

Een dergelijk clausule zorgt ervoor dat niet in een keer het volledige bedrag hoeft te worden gefinancierd door de MBI-kandidaat.

Hoe werkt financiering van een MBI?

Vaak wordt gezegd dat financiering van een MBI het knelpunt is. Dat is niet helemaal waar. Uiteraard wordt een risico genomen met financiering, maar dat doet elke ondernemer. Een gedegen analyse, waardebepaling en business plan zorgt ervoor dat dit eenvoudiger wordt. Hieronder bespreken we de belangrijkste soorten financiering die mogelijk zijn bij een MBI.

Bij de financiering maken we onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

Private equity

Naast de eigen inbreng kan bij eigen vermogen worden gedacht aan inbreng via private equity. Private equity partijen investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Als het gaat om een startup, dan is sprake van venture capital. Venture capital heet in het Nederlands durfkapitaal.

Crowdfunding

Crowdfunding is een opkomende manier om het te financieren. Echter is hiervoor wel een enorm bedrag nodig en moet goed worden afgesproken wat bijvoorbeeld de rentelasten zijn, anders kan financiering via crowdfunding te zwaar drukken op de inkomsten uit het bedrijf.

Bank

Als vanouds blijft de bank de partij waarbij buy in kandidaten aankloppen voor het grootste gedeelte van de financiering.

Wat zijn de voordelen van een management buy-in?

Een buy in kent vele voordelen. Men koopt zich namelijk in bij een bestaand bedrijf. Een bedrijf dat al gevestigd is in de markt en daardoor al omzet draait en mogelijk ook winst maakt.

Het is voor de kopende partij dan ook niet meer de vraag of het bedrijf gaat lopen, maar eerder hoe verdere groei kan worden gerealiseerd. De nieuwe insteek van nieuwe eigenaren kan zorgen voor extra motivatie. Overigens is dit niet altijd het geval en kan juist dit ook een van de risico’s of nadelen zijn.

Ons Team

Alexander Thomassen

Alexander Thomassen

In- en uitkoop aandeelhouders

Ben Kaal

Waardebepaling & medewerkersparticipatie

Maarten Koolen

Maarten Koolen

Juridisch expert

Juan Weijers

Juan Weijers

Assistent

Peter Paauw

Peter Paauw

Assistent

Onze diensten

Waar wij je bij kunnen helpen

Bedrijf succesvol verkopen

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Investeerders zoeken

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Handtekening bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

Jump Corporate Finance

Bel ons vandaag nog