Herstructurering bedrijf

Gratis orienterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken?

Bedrijf herstructureren

de basis

Bedrijf herstructureren

Herstructurering van een bedrijf is de manier om problemen op te lossen of te voorkomen. Herstructureren van een onderneming is mogelijk als omzet of winst daalt, maar ook als jouw bedrijf al in de rode cijfers zit.

We leggen je graag uit waarom onze professionals je kunnen helpen en herstructureren de oplossing is, bijvoorbeeld door te kiezen voor een doorstart en het voorkomen van grotere problemen zoals een faillissement

FAQ

Wat je moet weten over herstructureren

Hoe werkt herstructurering van een bedrijf?

In veel gevallen waarbij wij worden ingeschakeld voor herstructurering van bedrijven, is de omzet van het bedrijf eigenlijk hartstikke goed. En toch wordt nauwelijks winst gemaakt of zelfs verlies gedraaid. Daarom is het belangrijk om de bedrijfsprocessen te onderzoeken en de grootste kostenposten te bekijken.

In veel gevallen is dat het personeel, de inkoop, bederf van producten en uitgaven van het management of de eigenaren.

Herstructurering van een bedrijf is dus eigenlijk altijd op te splitsen in drie aspecten. De administratie, personeel en bedrijfsprocessen. Herstructureren gaat niet zo zeer over het upgraden van de keuken of vernieuwen van het interieur zoals op tv gebeurt bij restaurants.

Bedrijfsprocessen

Naast de administratie en het personeel is onderzoek naar de bedrijfsprocessen een van de onderdelen van herstructureren van een bedrijf. Hierbij zal worden onderzocht of deze processen mogelijk efficiënter kunnen worden ingericht. Bijvoorbeeld door het proces vanaf de order tot levering en upselling of after sales beter in te richten. Ook kan het inkoopproces mogelijk worden verbeterd door middel van procurement management en besparingen door grootschalig in te kopen.

Hoe werkt ontslag bij herstructureren?

Personeel is de ruggengraat van de organisatie. Maar ook een grote kostenpost en daarom is ontslag in financieel zware tijden niet altijd uit te sluiten. Voor wordt overgegaan tot ontslag van personeel zal worden gekeken of werknemers een andere functie kunnen krijgen of bijvoorbeeld opnieuw moeten solliciteren op hun eigen baan of een andere functie binnen de onderneming. Ook is het mogelijk om te kiezen voor outplacement en personeel te begeleiden richting een andere baan.

Tot slot kan worden gekozen voor ontslag van personeel bij een herstructurering van een onderneming. Hiervoor is een ontslagvergunning nodig van het UWV.

Bij dit onderdeel van het proces kan ook worden gekeken naar het aantal eigenaren en of het mogelijk verstandig is om te kiezen voor een management buy out of juist een management buy in.

Administratie

Herstructureren van een bedrijf is gericht op snijden in kosten en kijken waar bespaard kan worden. Door de administratie te onderzoeken wordt snel duidelijk waar de knelpunten zitten en waar besparingen mogelijk zijn.

Bijvoorbeeld door te kiezen voor ontslag van een deel van het personeel, dubbele of zinloze abonnementen en verzekeringen stop te zetten en te snijden in uitgaven of strakker in de kopen zodat minder waren bederven.

Herstructurering bedrijf