Aandeelhouder uitkopen

Gratis oriënterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken?

Michiel Dullaert

Alexander heeft 23 jaar bij ING gewerkt als specialist en teamleider bedrijfsoverdracht en waardebepaling voor familiebedrijven en DGA’s.Hij is onze specialist op het gebied van in- en uitkoop van aandeelhouders, management buyout en waardebepaling. 

Alexander Thomassen | Verkopen van bedrijven & in- en uitkoop aandeelhouders

Hoe kun je een aandeelhouder uitkopen?

Een aandeelhouder uitkopen kan op drie manieren, te weten:

 1. Uittreding aandeelhouder
 2. Uitstoting aandeelhouder
 3. Uitkoop kleine aandeelhouders
  Uitkopen aandeelhouder

  Uitkopen aandeelhouder

  Alles wat je moet weten

  Wie zijn wij

  Contact

  Privé workshop van 3 uur voor €650,-

  Lees meer over ons nieuwe aanbod!

  Overnamefinanciering berekenen?

  Wil je uitrekenen hoeveel financiering je nodig hebt om een bedrijf over te nemen? Wij hebben een indicatieve overnamefinancieringstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en je krijgt direct te zien hoeveel overnamefinanciering je nodig hebt.

  Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen je graag verder.
  Bel ons op 088-2428365.

  Uittreding aandeelhouder

  Van uittreding van een aandeelhouder kan vrijwillig sprake zijn, maar het kan ook voorkomen dat een minderheidsaandeelhouder van mening is dat hij in zijn belangen wordt geschaad door toedoen van één of meerdere aandeelhouders waardoor van hem niet meer kan worden gevraagd aandeelhouder te blijven. Als we artikel 2:343 lid 1 BW citeren, dan betekent het dat:

  De aandeelhouder die door gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan tegen die mede-aandeelhouders een vordering tot uittreding instellen.

  Overigens kan die vordering tot uittreding ook worden ingesteld tegen de vennootschap op basis van gedragingen van de vennootschap of andere aandeelhouders.

  In een procedure zal de waarde van de aandelen moeten worden bepaald. De rechter kan de prijs van het aandeel verhogen als de waarde verminderd is door acties van aandeelhouders of de vennootschap. Overigens moet de aandeelhouder die gaat uittreden dit wel vorderen, de rechter oordeelt hier niet ambtshalve over.

  Bedrijf kopen - jump corporate finance
  aandeelhouder uitstoten

  Aandeelhouder uitstoten

  Gelukkig kan het ook andersom, door middel van uitstoting van een aandeelhouder kunnen een of meer houders van aandelen die alleen of samen minimaal een derde van het geplaatste kapitaal bezitten uitstoten. Dit heet de Squeeze-out procedure.

  Een aandeelhouder die de onderneming kan schaden door zijn gedrag, maar óók aandeelhouders die door hun gedrag de vennootschap hebben geschaad kunnen in aanmerking komen voor uitstoting op grond van artikel 3:336 lid 1 BW.

  Uitkoop kleine aandeelhouders

  Uitkoop van kleine aandeelhouders en dan met name de uitkoop van minderheidsaandeelhouders in situaties waarbij één partij 95% van de aandelen bezit is mogelijk op grond van artikel 2:201a lid 1 BW en ten minste 95% van de stemrechten in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft, kan tegen alle andere aandeelhouders vordering van overdracht van die laatste 5 procent aandelen instellen.

  Ook als twee groepsmaatschappijen dit deel van de stemrechten en aandelen bezitten is uitkoop van de kleine aandeelhouders mogelijk.

  Er zijn alleen wel uitzonderingen.  Lid 4 van genoemd artikel geeft aan dat de rechter de vordering tot overdracht afwijst indien:

  • minderheidsaandeelhouders ondanks vergoeding ernstige stoffelijke schade lijden door overdracht;
  • de kleine aandeelhouder eigenaar is van een aandeel met bijzondere rechten op grond van de statuten;
  • de eiser afstand heeft gedaan van het recht om deze vordering in te stellen.
  Uitkopen kleine aandeelhouder
  Ben Kaal

  Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

  Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

  Wie gingen jou voor

  Privé workshop van 3 uur voor €650,-

  Soms wil je eerst met een expert de diepte in, bijvoorbeeld om een idee van de waarde van je onderneming te krijgen, om een complexe onderhandeling voor te bereiden of om een zakelijk voorstel inzake koop of verkoop van aandelen uit te werken. 

  Maarten Koolen

  Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

  Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

  Alles over het uitkopen of uitstoten van aandeelhouders

  Wat kun je doen bij ruzie tussen aandeelhouders?

  Het komt heel vaak voor dat je als aandeelhouder jaren geleden een bedrijf bent gestart met een compagnon, maar nu, jaren later is er toch het één en ander veranderd en kunnen jullie niet meer samen door een deur. Of jullie visie op de toekomst van het bedrijf is fundamenteel veranderd. Je wil de andere aandeelhouder uitkopen.

  Het hoeft niet voor elke situatie op te gaan, maar ruzie tussen aandeelhouders komt regelmatig voorbij. Veel ondernemers hebben de statuten in de BV door een notaris laten opmaken, maar daar eigenlijk nog nooit goed naar gekeken. In die statuten staan allemaal procedures hoe moet worden gehandeld bij conflicten. Een voorbeeld van een beding wat veel voorkomt is dat de ene aandeelhouder binnen 4 weken een brief moet sturen naar de ander met daarin een bod binnen een bepaalde bandbreedte wat de andere aandeelhouder daarna binnen 2 weken moet accepteren. Je ziet van alles langskomen, maar vaak is zo’n procedure niet realistisch.

  Veel ondernemers hebben geen aandeelhoudersovereenkomst gemaakt waarin dit soort conflicten geregeld hadden kunnen worden. Vaak gebeurt het dat partijen een waarderingsopdracht laten maken en een advocaat inschakelen. Dat is duur en onnodig en het lost meestal niets op. Je kunt de ander namelijk niet dwingen te kopen of te verkopen, je moet het daarover eens worden.

  Je kan daarom beter eerst naar een financieel onderlegde mediator gaan om de bron van jullie conflict boven water te krijgen en weer on speaking terms te komen, zodat daarna in goed overleg de uitkoop kan worden geregeld. Dit scheelt enorm in de kosten en is veel sneller klaar dan bij een advocaat en een rechter.

  Wanneer kun je een aandeelhouder verplicht uitkopen?

  Het verplichten van een aandeelhouder om zich uit te laten kopen is alleen mogelijk als deze de organisatie schade toebrengt of schade heeft toegebracht en als sprake is van kleine aandeelhouders die gezamenlijk minder dan 5% van de aandelen bezitten. De eerste optie is uitstoting van een aandeelhouder en de tweede is uitkoop van kleine aandeelhouders.

  Wanneer is uitkopen van aandeelhouders mogelijk?

  Er zijn talloze redenen om een aandeelhouder uit te kopen uit een BV. Dit kan omdat deze om persoonlijke redenen moet verkopen. Bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding.

  Maar het kan ook goed op basis van bovengenoemde redenen waarbij je een overgrote meerderheid van 95% bezit en ook de resterende 5% wil bemachtigen of wanneer aandeelhouders schade toebrengen aan het bedrijf als zij nog langer aandeelhouder blijven.

  Ons Team

  Alexander Thomassen

  Alexander Thomassen

  In- en uitkoop aandeelhouders

  Ben Kaal

  Waardebepaling & medewerkersparticipatie

  Maarten Koolen

  Maarten Koolen

  Juridisch expert

  Juan Weijers

  Juan Weijers

  Assistent

  Peter Paauw

  Peter Paauw

  Assistent

  Onze diensten

  Waar wij jou bij kunnen helpen

  Bedrijf succesvol verkopen

  Bedrijf verkopen

  Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

  Bedrijf kopen - jump corporate finance

  Bedrijf kopen

  Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

  Presentatie geven om Investeerders te zoeken

  Investeerders zoeken

  Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

  Management buy in

  Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

  Jump Corporate Finance

  Bel ons vandaag nog