Waardebepaling bedrijf

Gratis in 2 minuten de waarde van je bedrijf berekenen

Pieter Westland

Ben is onze specialist op gebied van waardebepaling en van medewerkersparticipaties. Met bijna 25 jaar ervaring is hij dé specialist in waardebepaling van bedrijven en in het opzetten of aanpassen van participatieregelingen. Ben heeft van huis uit veel kennis van de industriële toeleveranciers van de agrarische sector. 

Ben Kaal | Waardebepaling & medewerkersparticipatie

Waarde bedrijf bepalen

online waarde bedrijf bepalen

Hoe onze online tool helpt de waarde van uw bedrijf te berekenen

Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom u een waardebepaling van uw bedrijf wilt laten uitvoeren. Dit kan zijn omdat u denkt aan verkoop van uw onderneming, maar misschien speelt u wel met de overname van bedrijven en wilt u daarom de waarde van uw bedrijf berekenen. Zelfs een echtscheiding kan een reden zijn om een bedrijf te waarderen.

Snel de waarde van uw bedrijf berekenen

Met onze eigen ontwikkelde waardebepalingstool kunt u uw bedrijfswaardering berekenen. Deze tool is geheel vrijblijvend waarbij u, nadat u succesvol alle stappen heeft doorlopen, een indicatie krijgt van de waarde van uw bedrijf. Zo ontvangt u eenvoudig en snel de waardebepaling van uw bedrijf.

FAQ

Hoe werkt de waardebepaling van een bedrijf?

Vind de antwoorden op jouw waardebepalingsvraag

Wanneer is waardebepaling van een bedrijf nodig?

 Wat is de waarde van bedrijf? Dat is een vraag die elke ondernemer zich wel eens stelt. Een gedegen waardebepaling van bedrijven wordt uitgevoerd volgens de gerenommeerde methodes en formules. Deze rekenmodules geven een duidelijk beeld van de waardering van ondernemingen. Eerlijk is eerlijk, dit geeft een beeld en daarmee een bandbreedte waarbinnen de waarde van een bedrijf zich bevindt. Een minimale en maximale waardepaling komt uit de berekening naar voren. Een waardebepaling is nodig als u uw bedrijf wilt verkopen en wilt weten wat de vraagprijs is, maar ook als u een bedrijf wilt overnemen en wilt weten wat u moet bieden. Wilt u uw onderneming laten overnemen door uw kinderen omdat het een familiebedrijf is, dan is het ook belangrijk dat men de waarde voor ogen heeft.

De hoofdredenen waarom een waardebepaling wordt uitgevoerd zijn dan ook:

E

koopsom bij overname

E

Koopsom bij opvolging familiebedrijf

E

echtscheiding

E

overlijden

Hoe kun je de waarde van een bedrijf bepalen?

Van elk bedrijf dat u koopt of verkoopt moet u de waarde berekenen. De waarde van bedrijven berekenen is essentieel om er zeker van te zijn dat u de juiste koopsom betaalt of ontvangt. Bij de waarde van het bedrijf berekenen wordt voornamelijk gekeken naar vier belangrijke variabelen. Deze zijn:

E

omzet

E

winst

E

cashflow

E

aandelen

Elke methode om de waarde van bedrijven te berekenen gaat uit van andere variabelen. Zo gaat de DCF uit van cashflow, maar gaat de genormaliseerde rentabiliteitswaarde uit van omzet en winst. Naar aandelen wordt vaak pas later gekeken, tenzij het gaat om de verkoop van een beursgenoteerd bedrijf.

Welke methodes voor waardebepaling zijn er?

Men kent globaal gezegd vier methodes voor waardebepaling van bedrijven. Deze methoden zijn:

  1. Discounted cashflowmethode
  2. Intrinsieke waarde
  3. Genorminaliseerde rentabiliteitswaarde
  4. Multipliers
  5. Goodwill

 

Wat zijn multipliers?

Multipliers zijn geen methodes om de waarde van een bedrijf te checken. Het is gebaseerd op ervaring en cijfers die naar voren komen uit andere overnames. Hierbij kan worden gedacht aan een aantal keer de jaarwinst. Maatstaf is hierbij ongeveer 4 tot 6 keer de winst. Dit kan ook over de omzet worden berekend, maar een hoge omzet betekent niet per se dat een bedrijf ook winst maakt.

Met welke formule kan men een waardebepaling doen?

Hieronder bespreken we de verschillende formules van elke methode om de waarde van een bedrijf te berekenen.

Discounted cashflowmethode

De discounted cashflowmethode is een veelgebruikte manier om de waarde van een bedrijf te berekenen bij bedrijfsovernames. Volgens de Kamer van Koophandel is het zelfs de meest objectieve vorm om de waarde van uw onderneming te berekenen. Deze methode kan zowel bij startups als bij bedrijven die langer bestaan worden toegepast. De waardebepaling vindt plaats door de toekomstige kasstromen van een bedrijf te controleren. De vrije kasstroom kan worden berekend door bij de verwachte resultaten na belasting de afschrijvingen op te tellen en vervolgens rente, aflossingen en investeringen af te trekken. Hierna is het nodig om te disconteren. Disconteren is het berekenen van de constante waarde van de berekende kasstromen. De som van deze bedragen moeten worden verminderd met het rentedragende vreemde vermogen om tot de waarde van uw bedrijf te komen. Of deze methode altijd de meest objectieve is, is maar de vraag. De methode is namelijk voornamelijk gebaseerd op aannames en voorspellingen.

Formule Discounted cashflow methode

De formule van de discounted cashflow (DCF) methode is: Waarde toekomstige kasstromen (tegen bepaalde discontovoet) + overtollig kasgeld – rentedragend vreemd vermogen De toekomstige vrije geldstromen worden verdeeld over de expliciete planperiode en de restperiode.

Hoe kun je intrinsieke waarde onderneming berekenen?

De intrinsieke waarde is de waarde van alle bezittingen van een bedrijf. De intrinsieke waarde is een optelsom van alle economische bezittingen van een organisatie op een bepaald moment. Voor een nauwkeurigere berekening wordt in deze formule de overwaarde van bezittingen van de organisatie meegenomen. Dit is een zeer basale methode die een redelijk beeld geeft van de waarde van een bedrijf als geen sprake is van goodwill. Deze methode houdt geen rekening met de toekomst en daarbij horende winstverwachtingen. Ook is het een momentopname waarbij niet wordt gekeken naar de bewezen winstcapaciteit.

Formule intrinsieke waarde

De intrinsieke waardebepaling gaat volgens de meest eenvoudige formule. De waarde van het bedrijf kan snel worden berekend via deze methode voor de eenmanszaak, vof of maatschap. Het gaat dus om een activa – passiva transactie.

Wat is genormaliseerde rentabiliteitswaarde?

De genormaliseerde rentabiliteitswaarde is een ingewikkelde benaming voor de waardebepaling aan de hand van de winstverwachting. Deze genormaliseerde winstverwachting wordt bepaald naar aanleiding van resultaten die een bedrijf tot nu toe heeft gemaakt. Omdat hierbij enkel wordt gekeken naar het verleden en niet naar verdere groei of juist het uitblijven daarvan kan deze methode een verkeerd beeld geven van de waarde van een bedrijf.

Formule rentabiliteitswaarde

De formule van de rentabiliteitswaarde methode is Toevoeging Eigen Vermogen (rendementseis – groeivoet winst).

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

Laat ons je helpen

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het bepalen van de waarde van je bedrijf? .
Bel ons op 088-2428365 of vul ons contactformulier in.

Waarde bedrijf bepalen