Goodwill berekenen

Ontdek in 2 minuten de waarde van je bedrijf

Michiel Dullaert

Michiel is een zeer ervaren adviseur op het gebied van aan- en verkopen van ondernemingen. In de afgelopen 10 jaar heeft hij succesvol tientallen bedrijven in met name de ICT sector helpen overdragen. Daarnaast is hij register valuator en dus een specialist in waarderingsvraagstukken.

Michael Dullaert | Aan- en verkoop van bedrijven

Goodwill berekenen

De berekening van goodwill is belangrijk. Bijvoorbeeld bij een overname of als u gaat toetreden tot een maatschap. Maar het kan ook zijn dat je eens wilt berekenen wat de goodwill van jouw eigen bedrijf is. Bijvoorbeeld als je wilt verkopen. Op deze pagina bespreken we alles wat je moet weten over goodwill berekenen.

  financiering berekenen

  Wat is goodwill?

  Alles wat je moet weten

  Wie zijn wij

  Contact

  Privé workshop van 3 uur voor €550,-

  Lees meer over ons nieuwe aanbod!

  Snel de waarde van jouw bedrijf berekenen?

  Wil je jouw bedrijf laten waarderen? Wij hebben een indicatieve waardebepalingstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en je krijgt direct de waardebepaling van jouw bedrijf.

  Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen je graag verder.
  Bel ons op 088-2428365.

  Wat is goodwill?

  Om uit te leggen wat goodwill is, zullen we eerst de intrinsieke waarde van een onderneming toelichten. De intrinsieke waarde van een bedrijf is de waarde van alle bezittingen min de schulden. Dit is gelijk aan het eigen vermogen, tenzij bepaalde activa meer of minder waard zijn geworden. Als het onroerend goed bijvoorbeeld sterk in waarde is gestegen, dan moet dat wel in de berekening worden meegenomen. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming boven die intrinsieke waarde. Die meerwaarde is de waarde die de markt bereid is te betalen voor de onderneming. Die meerwaarde wordt bijvoorbeeld bepaald door de waarde van een merk, de aantrekkelijkheid van de producten of diensten, de reputatie van het bedrijf en de waarde van het klantenbestand vast te stellen. De meerwaarde wordt berekend door schattingen te maken van toekomstige geldstromen en die terugrekenen naar nu.

   

  goodwill berekenen
  Philip van der Hoek

  Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

  Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

  Wie gingen jou voor

  Privé workshop van 3 uur voor €650,-

  Soms wil je eerst met een expert de diepte in, bijvoorbeeld om een idee van de waarde van je onderneming te krijgen, om een complexe onderhandeling voor te bereiden of om een zakelijk voorstel inzake koop of verkoop van aandelen uit te werken. 

  Pieter Westland

  Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

  Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

  Alles wat je moet weten

  Bestaat goodwill nog?

  Regelmatig krijgen we de vraag: bestaat goodwill nog? Bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening of in de horeca kan de meerwaarde sterk afhankelijk zijn van de persoon van de bedrijfseigenaar en clientèle die aan die persoon gehecht is. Dan is de meerwaarde dus heel erg afhankelijk van die persoon. Dat noemen we persoonlijke goodwill. Het probleem is dat deze goodwill niet overdraagbaar is.

  Je moet dus heel goed kijken en onderbouwen waar de waarde van een bedrijf op berust. Hangt alles af van de oprichter die nog alle besluiten neemt en de baas is. Dan moet je berekenen wat het effect is als die oprichter er niet meer is. Misschien overleeft het bedrijf dat niet. In de meeste gevallen wordt de waarde gecreëerd door goede producten, een sterke organisatie of een aantrekkelijke propositie. In die gevallen is de meerwaarde van een bedrijf boven de intrinsieke waarde redelijk goed te berekenen. Goodwill verdampt snel als het slecht gaat met een bedrijf. De meerwaarde is erg afhankelijk van de prestaties van een onderneming.

  Hoe kunt u goodwill berekenen?

  Het is maar de vraag welke manier van goodwill berekenen het beste is en of er überhaupt een goede manier bestaat. Volgens Harry Chün van “De Zaak” is het berekenen meer een zaak van onderhandelen. Dit klinkt logisch, immers hebben de betrokken partijen verschillende belangen bij de berekening van goodwill. De verkopende partij zal vanzelfsprekend kiezen voor een formule waarbij de goodwill hoog is en het omgekeerde zal gelden voor de koper.

  Bij een maatschap voor een medisch specialist, advocatenkantoor of tandartspraktijk is de goodwill meestal eenvoudig te bepalen aan de hand van een vastgestelde formule. Daarom wordt bij het inkopen in een maatschap de goodwill meestal aan de hand van de recente financiële resultaten en een vaste formule berekend.

  Advocaten, accountants en fiscalisten werken vaak als partners in de maatschap. Daarbij is het gebruikelijk om op twee manieren toe te kunnen treden. Dit is via de ingroeiregeling of via de betaling van goodwill. Bij de ingroeiregeling is de investering die in het begin moet worden gedaan lager, maar de toetredende partner krijgt daarvoor ook een lager deel van de winst. In de loop der jaren wordt dat verhoogd.

  Bij de goodwillregeling om toe te treden tot de maatschap van bijvoorbeeld een advocatenkantoor is een grote investering nodig. De toetreder koopt zich in één keer in. Groot voordeel is wel dat de nieuwe partners direct volledig meedelen in de winst van het kantoor.

  Hoe kunt u het berekenen met overwinst?

  Om de goodwill te berekenen wordt meestal een standaard formule gebruikt die uitgaat van een bepaald financieel kengetal: bruto winst, EBITDA of rentabiliteit. Hierbij gebruikt men de uitkomsten van de afgelopen jaren als startpositie. In de formule worden soms buitengewone baten en lasten opgevoerd en gecorrigeerd. Ook de beloning van de ondernemer wordt soms in mindering gebracht.

  Hoe werkt berekening van goodwill bij overname?

  Bij een overname komt onvermijdelijk een discussie over goodwill kijken. Koper en verkoper zullen hier allebei een visie op hebben, maar de vraag is hoe kan men dit berekenen bij een overname? Dit kan worden bereikt door goed onderzoek en een berekening. Goodwill is namelijk een begrip dat de verkoopprijs moet rechtvaardigen.

  Bij een overname is het goed om te kijken welke potentie een onderneming heeft. Daarbij kennen we drie stadia. Hoe draaide de onderneming de afgelopen drie tot vijf jaar, hoe draait het bedrijf nu en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst als wordt gelet op omzet, marge, investeringen en resultaat? Anders gezegd, hoe krijgt je de investering terugverdiend en binnen welk tijdsbestek zal het naar verwachting worden terugverdiend?

  Hoe meer de onderneming afhankelijk is van de persoon van de verkoper, hoe lager de goodwill. De waarde zit dan niet in de onderneming maar in de persoon van de verkoper. Als het horecabedrijf bijvoorbeeld afhankelijk is van de kok of van de eigenaar en deze vertrekt na de verkoop, dan gaat daarmee ook de waarde verloren.

  Goodwill activa

  De berekening van goodwill is de som van vaste activa, vlottende activa en liquide middelen min de rentedragende schulden. Bij schulden moet u denken aan de hypotheek, lease, bancair krediet en andere rentedragende leningen. Onder vaste activa vallen ook de inventaris, verbouwingen en de marktwaarde van onroerend goed. Daarom moet ook worden berekend wat deze activa op dit moment waard zijn als men goodwill wil bepalen. Het kan zijn dat sommige activa meer of juist minder waard zijn geworden. Het kan zijn dat sommige schulden zijn kwijtgescholden. Die correcties moeten worden meegenomen in de berekening van de intrinsieke waarde.

  En over de omzet?

  Omzet is nooit gegarandeerd na een overname. Het komt meer dan eens voor dat klanten vertrekken als de huidige eigenaar het bedrijf verkoopt. Het berekenen aan de hand van omzet kan het beste worden gedaan aan de hand van langlopende contracten. Op die basis weet men zeker dat een bepaalde omzet behouden blijft.

  Voorbeeld berekening goodwill

  Om berekening van goodwill te verduidelijken geven we een voorbeeld.

  Bedrijf A wil bedrijf B kopen. Bedrijf B heeft € 1 miljoen aan bezittingen en € 100.000 aan schulden. Het Eigen Vermogen bedraagt dus € 900.000. Wordt bedrijf B uiteindelijk gekocht voor € 1 miljoen dan was de goodwill bij deze overname: € 1.000.000 (marktwaarde) -/- € 900.000 (intrinsieke waarde) = € 100.000 (goodwill).

  Ons Team

  Alexander Thomassen

  Alexander Thomassen

  In- en uitkoop aandeelhouders

  Ben Kaal

  Waardebepaling & medewerkersparticipatie

  Maarten Koolen

  Maarten Koolen

  Juridisch expert

  Juan Weijers

  Juan Weijers

  Assistent

  Peter Paauw

  Peter Paauw

  Assistent

  Onze diensten

  Waar wij jou bij kunnen helpen

  Bedrijf succesvol verkopen

  Bedrijf verkopen

  Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

  Bedrijf kopen - jump corporate finance

  Bedrijf kopen

  Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

  Presentatie geven om Investeerders te zoeken

  Investeerders zoeken

  Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

  Management buy in

  Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

  Jump Corporate Finance

  Bel ons vandaag nog