Goodwill berekenen

Gratis in 1 minuut de goodwill van je bedrijf bepalen

Bedrijf verkopen

de basis

Goodwill berekenen

Berekening van goodwill is belangrijk. Bijvoorbeeld bij een overname of als u gaat toetreden tot een maatschap. Maar het kan ook zijn dat u eens wilt berekenen wat de goodwill van uw eigen bedrijf is. Bijvoorbeeld als u wilt verkopen. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over goodwill berekenen.

Philip van der Hoek

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

FAQ

Wat je moet weten over de berekening van goodwill

Wat is goodwill?

Om uit te leggen wat het is, moet eerst de intrinsieke waarde van een onderneming worden uitgelegd. De intrinsieke waarde van een bedrijf is de waarde van alle bezittingen min de schulden, oftewel het eigen vermogen. Het is de meerwaarde van een bedrijf boven die intrinsieke waarde die wordt bepaald door de waarde van een merk, reputatie van het bedrijf en het klantenbestand vast te stellen.

Bestaat goodwill nog?

Regelmatig krijgen we de vraag: bestaat goodwill nog? Bijvoorbeeld in de horeca kan de waardering sterk afhankelijk zijn van de uitbater en clientèle die juist voor die uitbater komen. Daarom is in de horeca wellicht de vraag of het nog bestaat, maar dat het in andere bedrijfstakken nog bestaat is eigenlijk gewoon aantoonbaar. En daar houden we van: feiten en cijfers. Het  is dan ook de waarde van een bedrijf boven de intrinsieke waarde en dus redelijk goed te berekenen. Het is wel altijd de vraag of men zich blind moet staren op goodwill. Het is namelijk enigszins fragiel bij veel bedrijven omdat het door het minste of geringste kan verdampen.

Hoe kunt u goodwill berekenen?

Het is maar de vraag welke manier van goodwill berekenen het beste is en of er überhaupt een goede manier bestaat. Volgens Harry Chün van “De Zaak” is het berekenen meer een zaak van onderhandelen. Dit klinkt logisch, immers hebben de betrokken partijen verschillende belangen bij de berekening van goodwill. De verkopende partij zal vanzelfsprekend kiezen voor een formule waarbij de goodwill hoog is en het omgekeerde zal gelden voor de koper.

Bij een maatschap voor een medisch specialist, advocatenkantoor of tandartspraktijk was goodwill juist wel eenvoudig te bepalen en daarom wordt bij het inkopen in een maatschap als vanouds goodwill berekend.

Echter, voor artsen wordt de stap van vrij beroepsbeoefenaar richting loondienst gemaakt en daardoor hebben veel artsen door een mogelijk te rooskleurig toekomstbeeld onredelijk veel goodwill betaald.

Ook advocatenkantoren werken vaak met partners en de maatschap. Daarbij is het gebruikelijk om op twee manieren toe te kunnen treden. Dit is via de ingroeiregeling of goodwill. Bij de ingroeiregeling is de investering die op het begin moet worden gedaan lager, maar de advocaat krijgt daarvoor ook een lager deel van de winst. In de loop der jaren wordt dat uitgebreid.

Bij de goodwillregeling om toe te treden tot de maatschap van een advocatenkantoor is een grote investering nodig. Groot voordeel is wel dat de advocaten direct volledig meedelen in de winst van het advocatenkantoor.

Hoe kunt u het berekenen met overwinst?

Om goodwill te berekenen wordt meestal een standaard formule gebruikt die uitgaat van de overwinst. Hierbij gebruikt men de rentabiliteit van de afgelopen drie jaar als startpositie. Op de winst over deze jaren worden buitengewone baten en lasten losgelaten om te corrigeren. Als die correctie heeft plaatsgevonden wordt het salaris dat de ondernemer zichzelf uitkeert in mindering gebracht en wordt de rente op het eigen vermogen van de winst afgetrokken. Het bedrag dat daaruit komt is de overwinst.

De overwinst wordt met factor x vermenigvuldigd waarbij factor x voor een groot deel afhankelijk is van de branche, locatie, reputatie van het bedrijf en het merk an sich. ING bank noemt hierbij een ruime bandbreedte tussen twee en zes keer de overwinst.

Hoe werkt berekening van goodwill bij overname?

Bij een overname komt onvermijdelijk een discussie over goodwill kijken. Koper en verkoper zullen hier allebei een visie op hebben, maar de vraag is hoe kan men dit berekenen bij een overname? Dit kan worden bereikt door goed onderzoek en een berekening. Goodwill lijkt namelijk steeds vaker een begrip te zijn dat de verkoopprijs moet rechtvaardigen.

Bij een overname is het dan ook beter om te kijken welke potentie een onderneming heeft. Daarbij kennen we drie stadia. Hoe draaide de onderneming de afgelopen drie tot vijf jaar, hoe draait het bedrijf nu en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst als wordt gelet op omzet en winst? Anders gezegd, hoe krijgt u de investering terugverdiend en binnen welk tijdsbestek moet het worden terugverdiend?

In de horeca is deze welwillendheid zoals eerder gezegd een zwak gegeven. Als het bijvoorbeeld afhankelijk is van de kok of de eigenaar en deze vertrekken na verkoop, dan gaat daarmee ook de duur betaalde goodwill verloren.

Goodwill inventaris

De berekening van goodwill is de som van vaste activa, vlottende activa en liquide middelen min de schulden. Bij schulden moet u denken aan de hypotheek en andere leningen. Onder vaste activa valt ook het inventaris en daarom moet ook worden berekend wat de inventaris waard is als men goodwill wil bepalen.

En over de omzet?

Omzet is nooit gegarandeerd na een overname. Het komt meer dan eens voor dat klanten vertrekken als de huidige eigenaar het bedrijf verkoopt. Het berekenen aan de hand van omzet kan het beste worden gedaan bij langlopende contracten. Zo weet men zeker dat een bepaalde omzet behouden blijft.

Voorbeeld

Om berekening van goodwill te verduidelijken geven we een voorbeeld.

Bedrijf A wil bedrijf B kopen. Bedrijf B heeft 1 miljoen euro aan bezittingen en 100.000 euro aan schulden. Het eigen vermogen is dus 900.000 euro. Wordt bedrijf B uiteindelijk gekocht voor 1 miljoen euro, dan was de goodwill bij deze overname 100.000 euro.

goodwill berekenen