Management Buy Out

Gratis checken wat je bedrijf waard is…

Michiel Dullaert

Alexander heeft 23 jaar bij ING gewerkt als specialist en teamleider bedrijfsoverdracht en waardebepaling voor familiebedrijven en DGA’s.Hij is onze specialist op het gebied van in- en uitkoop van aandeelhouders, management buyout en waardebepaling. 

Alexander Thomassen | Verkopen van bedrijven & in- en uitkoop aandeelhouders

Dus jij wil een Management Buy Out gaan doen?

Management Buyouts zijn complexe en langdurige overdrachten waarin het management (al dan niet gesteund door investeerders) de aandelen van de onderneming koopt van de huidige eigenaar. Omdat het management (de directie, de bedrijfsleiding) zelf onvoldoende geld heeft zijn zij voor het financiering afhankelijk van derden zoals familie, banken, financiers, investeerders en de huidige eigenaar.

Je moet een Management Buy Out zien als een grote puzzel. Koper en verkoper moeten het eens worden over de prijs en daarna begint de zoektocht naar kapitaal om die prijs te kunnen betalen. Als dit lukt kan de onderneming worden voortgezet door de huidige managers, lukt dit niet dan heb je kans dat de verhouding tussen eigenaar en management onder grote druk komt te staan.

Vragen die daarbij spelen:

  • Hoe kom ik tot een eerlijke prijs?
  • Hoe krijg ik de financiering voor elkaar?
  • Hoeveel moet ik zelf inleggen?
  • Waar moet ik op letten bij een investeerder?
  • Wat als ik de financiering niet voor elkaar krijg?
  • Wat als wij straks problemen krijgen met de aflossing?
Management buy out - bespreken cijfers

Vraag gratis onze whitepaper aan!

7 dingen die je moet weten

Het 5 stappenplan

Wie zijn wij

Contact

Privé workshop van 3 uur voor €650,-

Lees meer over ons nieuwe aanbod!

Snel de waarde van jouw bedrijf berekenen?

Wil je jouw bedrijf laten waarderen? Wij hebben een indicatieve waardebepalingstool ontwikkeld. Volg de stappen van onze tool en je krijgt direct de waardebepaling van jouw bedrijf.

Meer weten over de uitkomst? Onze specialisten helpen je graag verder.
Bel ons op 088-2428365.

Management Buy Out

Lees de 7 zaken die moet weten over een Management Buy Out

1. Wat is een management buyout?

Een managementbuyout is de gehele of gedeeltelijk overname van het eigendom van een onderneming door het zittende management (de bedrijfsleiding, de directie).

In sommige sectoren zijn managementbuyouts een normaal verschijnsel, vooral als het om bedrijven gaat waar de medewerkers en de managers essentieel zijn. Denk aan een ingenieursbureau, een zorgonderneming, een bouwbedrijf of een marketingadviesbureau. De waarde van de onderneming zit vooral in de kwaliteiten van de mensen.

2. Weet je het zeker?

Het is een hele stap om een management buyout te doen, er komt veel bij kijken. Soms word je door de eigenaar gevraagd om het bedrijf over te nemen, maar andere keren moet je zelf het initiatief nemen. Het proces is echter niet zonder risico’s en er is vaak geen weg meer terug.

Als de eigenaar niet op een bod zit te wachten komt je eigen baan misschien in gevaar. Sommige eigenaren voelen er niets voor om het bedrijf aan hun management te verkopen en ze willen ook niet dat hun management daar tijd aan besteed. Timing en tact zijn daarom van groot belang.

Omgekeerd: als je eenmaal geprobeerd hebt om de onderneming te kopen maar het is niet gelukt, dan willen de meeste managers ook niet meer terug naar hun oude baan. De relatie tussen jou en de eigenaar is definitief veranderd.

3. Gunfactor

Een eigenaar kan veel meer voor zijn bedrijf krijgen als hij het aan een concurrent verkoopt. Een management buyout levert gewoon minder op. Daarom wordt de management buyout vaak pas als laatste optie door de eigenaar gezien.

Het gunnen van het bedrijf aan een managementteam wordt meestal door de eigenaar gezien als een gunst, als een beloning voor de inzet van de managers voor het bedrijf.

 In sommige gevallen is er geen belangstelling van concurrenten of investeerders voor het bedrijf en dan moet de eigenaar wel in overleg met de managers.

4. Waardebepaling

De eigenaar kan bij verkoop aan derden misschien een strategische premie verdienen: de koper betaalt eigenlijk meer dan het bedrijf waard is omdat het een buitenkansje is.

Bij de management buyout is de waarde gemaximeerd door wat de managers zelf inleggen en wat ze kunnen financieren. Dat is meestal veel minder dan de markt betaalt.

Een voorbeeld: het gemiddelde bedrijf wordt in Nederland bij verkoop gewaardeerd op 4,7 x EBITDA (= bedrijfsresultaat + afschrijvingen). De maximale gemiddelde overname financiering komt in Nederland ongeveer uit op 3 x EBITDA. Het verschil (1,7 x EBITDA) moet dus komen van de managers zelf, van een investeerder die meebetaalt of van de verkoper die niet de gehele koopsom in 1 x hoeft te ontvangen.

Bedrijfswaardering - Jump Corporate Finance

 

5. Financiering

Banken staan op zich niet onwelwillend tegenover de management buyout omdat ze weten dat het zittende management in het bedrijf blijft werken. Dat zorgt voor continuïteit. Maar ze weten ook dat ze grote bedragen moeten financieren omdat de managers zelf weinig geld hebben.

Belangrijk is daarom dat de managers een behoorlijke eigen inbreng meebrengen. Hoeveel? Zoveel dat het privé veel pijn doet als het bedrijf failliet gaat. De bank wil zeker zijn dat de managers hun uiterste zullen doen om het bedrijf te laten floreren. De bank wil niet de enige zijn die met lege handen achterblijft als het mis gaat. Om die reden moeten de managers ook borgstellingen tekenen.

Tot slot zal de verkoper meestal niet in één keer zijn volledige prijs betaald krijgen. De bank financiert namelijk nooit 100%. Het restant wat nog moet worden betaald zal als een vordering in termijnen worden betaald, als de bank is afgelost. Nadat de bank in 5 jaar is afgelost moet de voormalig eigenaar dan ook nog in 1-3 jaar worden afgelost. Met een mangement buyout ben je dus 7-8 jaar aan het aflossen voordat je van alle verplichtingen af bent.

Financiering - Management Buy Out

6. Kosten en afspraken

Een management buyout kost geld: adviseurs, notarissen, bankiers, fiscalisten en juristen moeten allemaal worden betaald. Bovendien moet er een periode worden afgesproken waarin het management de kans krijgt om met een degelijk bod voor de dag te komen. Daar moeten goede afspraken met de eigenaar over worden gemaakt. Vaak wordt er een budget afgesproken dat het managementteam kan gebruiken voor het inschakelen van een eigen adviseur.

 

7. Proces

Als er een goed bod ligt, kan er een intentieovereenkomst worden getekend. Hierna is het managementteam aan zet om een financiering bij de bank te verkrijgen. Er moet een professioneel financieringsmemorandum worden geschreven omdat de aanvraag bij gespecialiseerde overname desks moeten worden ingediend. Als de financiering kan de definitieve koopovereenkomst worden opgemaakt en de notaris worden ingeschakeld voor de juridische overdracht.

Zo’n proces kan jaren duren, afhankelijk van de onderhandelingen over de prijs en de voorwaarden van de management buyout. Als de deal eenmaal is gemaakt duurt het meestal nog 4-6 maanden voordat je bij de notaris zit.

Bedrijf succesvol verkopen
Vraag onze white paper aan!

Kom alles te weten over wat belangrijk is bij een management buy out.

Wie gingen jou voor

Privé workshop van 3 uur voor €650,-

Soms wil je eerst met een expert de diepte in, bijvoorbeeld om een idee van de waarde van je onderneming te krijgen, om een complexe onderhandeling voor te bereiden of om een zakelijk voorstel inzake koop of verkoop van aandelen uit te werken. 

Maarten Koolen

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Het 5 stappenplan

Ons stappenplan voor de Management buy out geeft je een volledig beeld van de stappen die je zult doorlopen als je overgaat tot een buy out. Het stappenplan kent drie fases met enkele stappen om een overzichtelijk beeld te geven van het traject. Elke management buy-out begint met een idee. Hieronder kan je jouw idee toetsen.

1. Analyse

Je hebt besloten om het traject in te gaan en de MBO door te zetten. Dan is het zaak jouw plan met ons verder uit te werken. Wij maken een grondige analyse van het bedrijf en onderzoeken de financiële haalbaarheid van de Management Buy Out. Zo kijken wij naar omzetcijfers, winstmarges, en de operationele productiegegevens. Wij verzamelen zoveel mogelijke financiële informatie zodat er uiteindelijk een goede waardebepaling kan plaatsvinden.

2. Waarde bepalen

De waardebepaling is het resultaat van gedegen financieel onderzoek en de daaruit volgende analyse. Door middel van waardebepaling kan jij nog beter bepalen of de Management Buy Out haalbaar is. De waardebepaling geeft aan wat de bandbreedte is van de aankoopsom. Aan de hand van deze prijsrange brengen wij de financieringsmogelijkheden in kaart. Hierbij moet je denken aan banken, investeerders en aan Private Equity.

3. Onderhandelen

Voordat je gaat onderhandelen over de management buy out, maak je eerst een voorstel. Dit voorstel is gebaseerd op de bandbreedte van de prijs en de financieringsmogelijkheden en bevat enkele voorwaarden waaronder tot koop kan worden overgegaan. De bandbreedte geeft een handvat voor overleg en onderhandelingen met de huidige eigenaar. Tijdens de onderhandelingen wordt duidelijk of partijen dicht genoeg bij elkaar komen om tot een overeenkomst te komen. Zo kijkt de koper naar hoeveel goodwill er wordt geboden, maar natuurlijk ook naar de zekerheden en garanties.

4. Intentieovereenkomst

Als jullie het tijdens de onderhandelingsfase over de Management Buy Out eens worden over de voorwaarden – zoals aankoopprijs en de goodwill – kan worden overgegaan tot het opstellen van een intentieovereenkomst. In een intentieovereenkomst – ook wel letter of intent (LOI) genoemd – verklaren partijen dat zij overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Daarnaast is exclusiviteit een onderdeel van deze overeenkomst. Door middel van een exclusiviteitsverklaring leggen partijen vast dat zij geen onderhandelingen meer voeren met anderen.

5. Executiefase

Tijdens de executiefase wordt de transactiestructuur uitgewerkt door specialisten. Zo doen een accountant en een fiscalist misschien een kort boekenonderzoek als onderdeel van het due diligence proces. Ondertussen wordt de financiering aangetrokken. Met de uitkomsten van het due dligence rapport wordt de koopovereenkomst definitief uit onderhandeld.

Ons Team

Alexander Thomassen

Alexander Thomassen

In- en uitkoop aandeelhouders

Ben Kaal

Waardebepaling & medewerkersparticipatie

Maarten Koolen

Maarten Koolen

Juridisch expert

Juan Weijers

Juan Weijers

Assistent

Peter Paauw

Peter Paauw

Assistent

Onze diensten

Waar wij jou bij kunnen helpen

Bedrijf succesvol verkopen

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Bedrijf kopen - jump corporate finance

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Presentatie geven om Investeerders te zoeken

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

Jump Corporate Finance

Bel ons vandaag nog