088-2428365

Management buy out

Gratis in 1 minuut berekenen wat je kunt financieren?

Onze garanties

Wat je van ons mag verwachten

Hoogste slagingskans

Succes

Bedrijfsoverdrachten en investeringsrondes die wij begeleiden, zijn succesvol door onze onvoorwaardelijke inzet, ervaring en unieke strategie om de juiste multidisciplinaire teams samen te stellen als dat nodig is.

Ervaring

Ervaring

Ervaring is één ding, maar de juiste kennis en deskundigheid in huis hebben is zeker zo belangrijk. Daarom hebben wij professionals binnen elk gebied van de bedrijfsovername en juridische en financiele aspecten.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is toch het lekkerste. Zeker als je echt de stap maakt, want dan zijn papers leuk en tools handig, maar wil je gewoon de beste professional in de markt persoonlijk spreken.

MBO

wat je moet weten

Management buy out

Een Management buy out kent een helder stappenplan en bestaat uit 5 stappen, te weten:

  1. analyse bedrijf
  2. waardebepaling bedrijf
  3. onderhandelen
  4. intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen
  5. executiefase

Uitleg

Ons stappenplan voor Management buy outs geeft je een volledig beeld van de stappen die je  zult doorlopen als je overgaat tot een buy out. Door dit stappenplan voor een management buy out krijg inzicht in de vragen die je jezelf moet stellen en waar je aan moet denken. Voorafgaand aan het doorlopen van dit stappenplan bekijken we altijd graag welk team van managers, werknemers of directeuren de uiteindelijke buy out gaan realiseren. In een gesprek met dit team en de huidige eigenaar of aandeelhouders kan in een vroeg stadium worden besproken onder welke voorwaarden en binnen welk tijdsbestek een buy out kan worden gerealiseerd. Ook kan het buy out team vast afspraken maken over de individuele inbreng en verdeling van aandelen. Het stappenplan kent drie fases met enkele stappen om een overzichtelijk beeld te geven van het traject. Elke management buy-out begint met een idee. Het idee dat je een bedrijf net zo goed of misschien wel beter kunt leiden dan de huidige eigenaar of aandeelhouders.

Buy out

Analyse

STAP 1

De eerste analyse van het bedrijf bij een management buy out (MBO) heeft u waarschijnlijk al gemaakt en nu is besloten om het traject in te gaan en de MBO door te zetten. Dan is het zaak dat uw plan met ons verder wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt een analyse van het bedrijf gemaakt en wordt de haalbaarheid van de buy out verder onderzocht. Zo wordt gekeken naar omzetcijfers, winstmarges, bruto winstmarges en de boekhouding als geheel. Op die manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk financiële informatie te vergaren zodat uiteindelijk een goede waardebepaling kan plaatsvinden.

Waardebepaling

STAP 2

De waardebepaling is het resultaat van gedegen onderzoek en de daaruit volgende analyse. Middels deze waardebepaling kan nog beter worden bekeken of de buy out haalbaar is. Ook wordt aangegeven wat de bandbreedte is met betrekking tot de aankoopprijs waarbinnen de buy out succesvol kan worden uitgevoerd. Aan de hand van deze constatering wordt gekeken naar de financiering en worden de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan banken en private equity.

Onderhandelen

STAP 3

Voordat wordt onderhandeld over de management buy out, wordt een voorstel opgesteld. Dit voorstel is gebaseerd op de eerder genoemde bandbreedte en financieringsmogelijkheden en bevat naast een eerste voorstel enkele voorwaarden waaronder tot koop kan worden overgegaan. De bandbreedte geeft een handvat voor overleg en onderhandelingen met de huidige eigenaar. Tijdens de onderhandelingen zal duidelijk worden of partijen dicht genoeg bij elkaar staan om tot een overeenkomst te komen. Zo wordt gekeken naar goodwill, maar natuurlijk ook naar de zekerheden.

 

Intentieovereenkomst

STAP 4

Als partijen het tijdens of na de onderhandelingsfase voor de management buy out eens zijn over de voorwaarden – zoals aankoopprijs en goodwill – kan worden overgegaan tot het opstellen van een intentieovereenkomst. In een intentieovereenkomst – ook wel letter of intent – verklaren partijen dat zij overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Daarnaast is exclusiviteit vaak een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst. Middels een exclusiviteitsverklaring leggen partijen vast dat zij geen onderhandelingen meer voeren met andere partijen, tenzij partijen voortijdig besluiten om geen verdere uitvoering aan de letter of intent te geven.

Executiefase

STAP 5

Tijdens de executiefase zal de transactiestructuur worden uitgewerkt en zal een accountant een boekenonderzoek doen als onderdeel van een eventueel due diligence onderzoek. Ook wordt financiering aangetrokken en wordt de koopovereenkomst uitonderhandeld.

Advies

Hulp nodig bij je buy out?

BEL 088-2428365

JUMP
management buy out