088-2428365

Management buy out

Gratis in 1 minuut berekenen wat je kunt financieren?
WAT JE VAN ONS MAG VERWACHTEN
Hoge slaginskans
Meer dan 96 % van de bedrijfsoverdrachten en investeringsrondes die wij begeleiden slagen door onze onvoorwaardelijke inzet en gave om de juiste multidisciplinaire teams samen te stellen als dat nodig is.
Ervaring
Ervaring is één ding, maar de juiste kennis en deskundigheid in huis hebben is zeker zo belangrijk. Daarom hebben wij professionals binnen elk gebied van de bedrijfsovername en de juridische en financiele aspecten daarvan.
Persoonlijk contact
Maar persoonlijk contact is toch het lekkerste. Zeker als je echt de stap gaat maken, want dan is een paper leuk en een tool handig, maar wil je eigenlijk gewoon de beste professionals in de markt spreken. En dat is precies wat wij je graag bieden: persoonlijk contact.
bedrijfsoverdracht & financiering

BEDRIJF VERKOPEN

Grote slaginskans

BEDRIJF KOPEN

Persoonlijk contact

MANAGEMENT BUY IN

20 jaar ervaring

INVESTEERDERS ZOEKEN

Optimaliseren
Wij zijn een groep getalenteerde & ambitieuze professionals …
… met creatieve en structurele oplossingen.

BEGELEIDING NODIG?              BEL 088-2428365

Ben Kaal

Ben Kaal

Stefan Antnonissen

Stefan Antnonissen

Alexander Thomassen

Alexander Thomassen

Management buy out

Een Management buy out kent een helder stappenplan en bestaat uit 5 stappen, te weten:

  1. analyse bedrijf
  2. waardebepaling bedrijf
  3. onderhandelen
  4. intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen
  5. executiefase
Uitleg
Ons stappenplan voor Management buy outs geeft je een volledig beeld van de stappen die je  zult doorlopen als je overgaat tot een buy out. Door dit stappenplan voor een management buy out krijg inzicht in de vragen die je jezelf moet stellen en waar je aan moet denken. Voorafgaand aan het doorlopen van dit stappenplan bekijken we altijd graag welk team van managers, werknemers of directeuren de uiteindelijke buy out gaan realiseren. In een gesprek met dit team en de huidige eigenaar of aandeelhouders kan in een vroeg stadium worden besproken onder welke voorwaarden en binnen welk tijdsbestek een buy out kan worden gerealiseerd. Ook kan het buy out team vast afspraken maken over de individuele inbreng en verdeling van aandelen. Het stappenplan kent drie fases met enkele stappen om een overzichtelijk beeld te geven van het traject. Elke management buy-out begint met een idee. Het idee dat je een bedrijf net zo goed of misschien wel beter kunt leiden dan de huidige eigenaar of aandeelhouders.
Analyse

STAP 1

De eerste analyse van het bedrijf bij een management buy out (MBO) heeft u waarschijnlijk al gemaakt en nu is besloten om het traject in te gaan en de MBO door te zetten. Dan is het zaak dat uw plan met ons verder wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt een analyse van het bedrijf gemaakt en wordt de haalbaarheid van de buy out verder onderzocht. Zo wordt gekeken naar omzetcijfers, winstmarges, bruto winstmarges en de boekhouding als geheel. Op die manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk financiële informatie te vergaren zodat uiteindelijk een goede waardebepaling kan plaatsvinden.

Waardebepaling

STAP 2

De waardebepaling is het resultaat van gedegen onderzoek en de daaruit volgende analyse. Middels deze waardebepaling kan nog beter worden bekeken of de buy out haalbaar is. Ook wordt aangegeven wat de bandbreedte is met betrekking tot de aankoopprijs waarbinnen de buy out succesvol kan worden uitgevoerd. Aan de hand van deze constatering wordt gekeken naar de financiering en worden de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan banken en private equity.

Management buy out
Onderhandelen

STAP 3

Voordat wordt onderhandeld over de management buy out, wordt een voorstel opgesteld. Dit voorstel is gebaseerd op de eerder genoemde bandbreedte en financieringsmogelijkheden en bevat naast een eerste voorstel enkele voorwaarden waaronder tot koop kan worden overgegaan. De bandbreedte geeft een handvat voor overleg en onderhandelingen met de huidige eigenaar. Tijdens de onderhandelingen zal duidelijk worden of partijen dicht genoeg bij elkaar staan om tot een overeenkomst te komen. Zo wordt gekeken naar goodwill, maar natuurlijk ook naar de zekerheden.

Intentieovereenkomst

STAP 4

Als partijen het tijdens of na de onderhandelingsfase voor de management buy out eens zijn over de voorwaarden – zoals aankoopprijs en goodwill – kan worden overgegaan tot het opstellen van een intentieovereenkomst. In een intentieovereenkomst – ook wel letter of intent – verklaren partijen dat zij overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Daarnaast is exclusiviteit vaak een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst. Middels een exclusiviteitsverklaring leggen partijen vast dat zij geen onderhandelingen meer voeren met andere partijen, tenzij partijen voortijdig besluiten om geen verdere uitvoering aan de letter of intent te geven.

Executiefase

STAP 5

Tijdens de executiefase zal de transactiestructuur worden uitgewerkt en zal een accountant een boekenonderzoek doen als onderdeel van een eventueel due diligence onderzoek. Ook wordt financiering aangetrokken en wordt de koopovereenkomst uitonderhandeld.

BEGELEIDING NODIG?              BEL 088-2428365