Management buy out

de kans voor elke ondernemerContactGratis waarde bedrijf bepalen

Waarom anderen ons kiezen

Hoge slagingskans

95 % van de bedrijfsoverdrachten en investeringsrondes die wij begeleiden slagen door onze onvoorwaardelijke inzet en gave om de juiste mulitdisciplinaire teams samen te stellen als dat nodig is.

Ervaring

Ervaring is één ding, maar de juiste kennis en deskundigheid in huis hebben is zeker zo belangrijk. Daarom hebben wij professionals binnen elk aspect van de bedrijfsovername en de juridische en financiele aspecten daarvan.

Online

Online kan je bij ons ontzettend  veel regelen. Je kunt papers downloaden, ebooks bestellen, een afspraak plannen en allerlei tools gebruiken die je op weg helpen op gebied van investeringen en bedrijfsoverdracht.

w

Persoonlijk contact

Maar persoonlijk contact is toch het lekkerste. Zeker als je echt de stap gaat maken, want dan is een paper leuk en een tool handig, maar wil je eigenlijk gewoon de beste professionals in de markt spreken. En dat is precies wat wij je graag bieden: persoonlijk contact.

P

Accountants, financials en fiscalisten

We werken met toppers uit het bedrijfsleven. Onze financials komen uit de top van de ING en de overnamepraktijk van ABN Amro.

Onze accountants beschikken over jarenlange ervaring binnen de overname wereld, zodat je er op kunt rekenen dat uw management buy out op financieel gebied gestructureerd wordt begeleid. Daarnaast kunnen onze fiscalisten en fiscaal juristen de fiscale kant en due diligence verzorgen.

P

Advocaten en juristen

Onze backoffice van advocaten en juristen zorgt ervoor dat alle juridische zaken rondom de management buy out (MBO) correct verlopen. Zo bemoeien ze zich met het due diligence onderzoek en regelen ze de overeenkomsten.

UITLEG

Ons stappenplan voor Management buy outs geeft je een volledig beeld van de stappen die je  zult doorlopen als je overgaat tot een buy out. Door dit stappenplan voor Management buy outs krijg inzicht in de vragen die je jezelf moet stellen en waar je aan moet denken. Voorafgaand aan het doorlopen van dit stappenplan bekijken we altijd graag welk team van managers, werknemers of directeuren de uiteindelijke buy out gaan realiseren. In een gesprek met dit team en de huidige eigenaar of aandeelhouders kan in een vroeg stadium worden besproken onder welke voorwaarden en binnen welk tijdsbestek een buy out kan worden gerealiseerd. Ook kan het buy out team vast afspraken maken over de individuele inbreng en verdeling van aandelen. Het stappenplan kent drie fases met enkele stappen om een overzichtelijk beeld te geven van het traject. Elke management buy-out begint met een idee. Het idee dat je een bedrijf net zo goed of misschien wel beter kunt leiden dan de huidige eigenaar of aandeelhouders.

Stappenplan management buy out

STAP 1

De eerste analyse van het bedrijf bij een management buy out (MBO) heeft u waarschijnlijk al gemaakt en nu is besloten om het traject in te gaan en de MBO door te zetten. Dan is het zaak dat uw plan met ons verder wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt een analyse van het bedrijf gemaakt en wordt de haalbaarheid van de buy out verder onderzocht. Zo wordt gekeken naar omzetcijfers, winstmarges, bruto winstmarges en de boekhouding als geheel. Op die manier wordt geprobeerd zoveel mogelijk financiële informatie te vergaren zodat uiteindelijk een goede waardebepaling kan plaatsvinden.

STAP 2

De waardebepaling is het resultaat van gedegen onderzoek en de daaruit volgende analyse. Middels deze waardebepaling kan nog beter worden bekeken of de buy out haalbaar is. Ook wordt aangegeven wat de bandbreedte is met betrekking tot de aankoopprijs waarbinnen de buy out succesvol kan worden uitgevoerd. Aan de hand van deze constatering wordt gekeken naar de financiering en worden de financieringsmogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij kan worden gedacht aan banken en private equity.

STAP 3

Voordat wordt onderhandeld over de management buy out, wordt een voorstel opgesteld. Dit voorstel is gebaseerd op de eerder genoemde bandbreedte en financieringsmogelijkheden en bevat naast een eerste voorstel enkele voorwaarden waaronder tot koop kan worden overgegaan. De bandbreedte geeft een handvat voor overleg en onderhandelingen met de huidige eigenaar. Tijdens de onderhandelingen zal duidelijk worden of partijen dicht genoeg bij elkaar staan om tot een overeenkomst te komen. Zo wordt gekeken naar goodwill, maar natuurlijk ook naar de zekerheden.

STAP 4

Als partijen het tijdens of na de onderhandelingsfase voor de management buy out eens zijn over de voorwaarden – zoals aankoopprijs en goodwill – kan worden overgegaan tot het opstellen van een intentieovereenkomst. In een intentieovereenkomst – ook wel letter of intent – verklaren partijen dat zij overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden. Daarnaast is exclusiviteit vaak een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst. Middels een exclusiviteitsverklaring leggen partijen vast dat zij geen onderhandelingen meer voeren met andere partijen, tenzij partijen voortijdig besluiten om geen verdere uitvoering aan de letter of intent te geven.

STAP 5

Tijdens de executiefase zal de transactiestructuur worden uitgewerkt en zal een accountant een boekenonderzoek doen als onderdeel van een eventueel due diligence onderzoek. Ook wordt financiering aangetrokken en wordt de koopovereenkomst uitonderhandeld.

Verschil management buy out en buy in

Het grote verschil tussen een management buy out en buy in is het feit dat het bedrijf bij een buy out wordt overgenomen door bestaande werknemers of managers. Mensen die al bij het bedrijf werken en dus veel kennis hebben over de organisatie en de branche. Bij een management buy in daarentegen wordt een bedrijf verkocht door een buitenstaander. Dit kunnen investeerders zijn, maar ook een groep die marktonderzoek heeft gedaan en actief heeft gezocht naar een bedrijf in de betreffende branche om over te nemen. Hoe het ook zei, het verschil is dus dat de aankoop bij een buy out wordt gedaan door een interne partij en bij een buy in door een externe partij.

Uiteindelijk is het stappenplan wat zal worden doorlopen niet extreem verschillend, maar wijkt het wel op belangrijke punten af. Dit bespreken we in onze artikelen op onze website. Bijvoorbeeld hoe financiering kan worden aangetrokken, maar ook welke voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen een buy in of management buy out met zich meebrengt voor betrokken transactie partijen.

Management buy out

Wat is een management buy out?

Bij een management buy out willen medewerkers of managers van een bedrijf de huidige eigenaar of aandeelhouders uitkopen en het bedrijf overnemen. Het komt uiteraard ook voor dat de huidige eigenaar zijn bedrijf wil verkopen of een dochter wil afstoten. In dergelijke situaties zijn management buy outs een interessante manier om continuïteit te waarborgen. Groot voordeel van een management buy out is namelijk dat beide partijen elkaar en het bedrijf goed kennen. Zo komt er geen vreemde kapitein op het schip en weet het personeel ook wie het bedrijf overneemt.

Voordelen Management buy out

Een van de grote voordelen van een management buy out is dat het mes aan twee kanten snijdt. De eigenaar kan zijn bedrijf verkopen en managers kunnen eindelijk ondernemer worden waardoor zij echt kunnen profiteren van hun inzet als de winst toeneemt. Daarnaast is het een voordeel dat de managers die het bedrijf overnemen de hele organisatie kennen. Dit zal er voor zorgen dat er weinig of geen lijken uit de kast komen tijdens het overnameproces. Ook geven management buy outs het personeel zekerheid en vertrouwen dat de huidige bedrijfscultuur behouden blijft.