Franchise overnemen

Gratis orienterend gesprek om de mogelijkheden te bespreken?

Franchise

de basis

Franchise overnemen

Een franchise overnemen is een mooie stap. Of je nu startende ondernemer bent of juist al meerdere ondernemingen hebt als franchiser, de overname van een franchise verdient een goede begeleiding. Daarom leggen we je graag uit hoe het werkt en waarom onze professionals zorgen dat je succesvol een bestaande franchise kunt kopen. Als starter, maar ook als je al een bestaande franchiser bent.

Pieter Westland

Direct contact met één van onze financieel adviseurs?

Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces.

Waar wij u bij kunnen helpen!

Bedrijf verkopen

Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent. Heeft u hulp nodig bij het verkopen van uw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop.

Meer over bedrijf verkopen

Bedrijf kopen

Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen u graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

Meer over bedrijf kopen

Investeerders zoeken

Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig. Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen u helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.

Meer over investeerders zoeken

Management buy in

Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen u helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst. 

Meer over Management Buy-in

FAQ

Wat je moet weten over het uitkopen of uitstoten van aandeelhouders

Wat is een franchise bedrijf?

Een franchise bedrijf is een organisatie die valt onder de franchise onderneming waarbij de franchisenemer een overeenkomst aangaat met de franchisegever. De franchisegever is de eigenaar van de handelsnaam die door de franchisenemer tegen betaling mag worden gebruikt.

Veelal stralen franchise bedrijven in overeenkomst met de franchise onderneming dezelfde look-and-feel uit. Daarnaast wordt vaak gebruik gemaakt van een inkoopcollectief of moeten franchisers hun producten afnemen bij de franchise onderneming.

Hoe kun je een franchise overnemen?

Hoe overname van een franchise werkt verschilt of je bestaand franchiser bent en bijvoorbeeld een extra McDonalds of supermarkt wil openen of wanneer je startende ondernemer bent. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de financiering.

Daarom bespreken we hieronder hoe je een bedrijf kopen kunt als starter of als bestaande franchiser.

Hoe kun je een bestaande franchise kopen?

Een bestaande franchise overnemen kan als starter, maar natuurlijk ook als je al een franchise zaak of franchise winkel hebt. Het grote verschil in deze twee soorten overname zit hem voornamelijk in de financiering.

Deze is voor de starter ingewikkelder dan wanneer je al een bestaande franchisenemer bent. Als bestaande franchisenemer moet goed worden onderzocht wat de haalbaarheid is van de schaalvergroting. Hierbij moet ook een analyse worden gemaakt zodat je zeker weet dat de uitbreiding geen gevaar vormt voor je huidige bedrijf. De financiering is namelijk vaak eenvoudiger te realiseren dan bij starters die een franchise willen kopen.

Als je gaat starten, dan begint dit eigenlijk altijd met een businessplan. Om te beoordelen of het overnemen van de franchise haalbaar is, moet je een financieel plan opstellen. Een financieel plan bestaat over het algemeen uit een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting en liquiditeitsbegroting.

Hoe kun je een McDonalds franchise overnemen?

Een McDonalds franchise overnemen is eigenlijk altijd een goede keuze. Het vraagt om een forse investering, maar het geeft dan ook vrijwel zeker rendement. Hoewel de concurrentie heviger wordt speelt McDonald’s daar goed op in zodat de 246 restaurants nog elke week door ongeveer drie miljoen klanten worden bezocht.

McDonald’s geeft aan dat zij op zoek is naar geschikte locaties voor nieuwe restaurants. Ook wil McDonald’s bestaande locaties met horecabestemming ombouwen tot restaurant of nieuwe locaties ontwikkelen als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld het minimum aantal inwoners en de (zicht)locatie.

Welke begrotingen zijn er?

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting stel je samen wat er nodig is om een goede start te maken met uw onderneming. Eigenlijk zet je in een overzicht wat je minimaal nodig hebt om te kunnen starten. Hierbij moet je denken aan vaste activa en vlottende activa.

Financieringsbegroting

In de financieringsovereenkomst stel je samen hoe de onderneming wordt gefinancierd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Dit zijn de gemaakte afspraken tussen jou en de financier.

Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting bevat een winstplan waarbij wordt ingeschat hoeveel winst wordt verwacht in de komende drie jaar. Ook vermeld je de verwachte omzet, inkoop en kosten.

Liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting verwerk je de verwachte veranderingen per maand op de bankrekening. Denk aan vakantiegeld in mei of als je dicht gaat in de vakantie en er geen betaalde opdrachten binnen komen. Personeel moet dan bijvoorbeeld vaak gewoon doorbetaald worden. In deze begroting kun je dus vaststellen of je niet in de knoop komt met inkomen en uitgaven.

Begroting van privé-uitgaven

Ook is het handig om een begroting van je privé-uitgaven te maken.

Na dit plan zien de financiers dat je serieus bent en goed bent voorbereid. In een financieringsbegroting staat hoe de benodigde investeringen worden gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen of vreemd vermogen. Als je een deel zelf financiert, heet dat eigen vermogen. Dit is geld wat je zelf beschikbaar hebt gesteld, denk aan spaargeld. Vreemd vermogen is geld dat financiers je hebben geleend.

Wat gebeurt er met personeel bij overnemen van franchises?

Als je een franchise overneemt, dan komt dit eigenlijk neer op een bedrijf kopen. Als je een bedrijf overneemt, dan moet je ook het personeel overnemen. In principe zou er voor het personeel bij een overname niks moeten veranderen.

Ontslag

Het is dan ook verboden om personeel te ontslaan of om contracten te wijzigen. Opvallend is wellicht ook het feit dat personeel recht houdt op hun eerdere arbeidsvoorwaarden. Dit kan betekenen dat verschillen ontstaan tussen het huidige en het nieuwe personeel.

Pensioen

Het personeel dat wordt overgenomen moet gaan vallen onder de pensioenregeling die je nu hebt voor je personeel. Als je op dit moment geen pensioen hebt geregeld voor je personeel, dan behoudt het overgenomen personeel de pensioenregeling die ze hadden bij de vorige franchisenemer.

Hoe kun je een franchise winkel overnemen?

Overnemen van een franchise winkel is nagenoeg hetzelfde als de overname van een andere soort franchise zaak zoals een restaurant. Het is ook hierbij de vraag of je starter bent of een bestaande franchiser. Zodat moet worden gekeken op welke manier de overname gefinancierd kan worden en wat de risico’s zijn voor je huidige winkel.

franchise overnemen