088-2428365

Corporate finance

Optimaliseren is het speerpunt

Corporate finance

Corporate finance of ondernemingsfinanciering voor bedrijven wordt in dit artikel volledig uitgelegd. Uiteraard bespreken we wat de betekenis van corporate finance is, maar ook hoe het bedrijven helpt met groeien en wat mogelijkheden tot ondernemingsfinanciering – zoals private equity – bij corporate finance zijn. Daarnaast leggen we uit hoe een adviseur kan helpen bij het organiseren van  corporate finance of ondernemingsfinanciering.

Zo kunt u online de uitleg bekijken en bepalen of u onze adviseurs wilt inschak

Wat is corporate finance?

Corporate finance is ondernemingsfinanciering voor de lange termijn. Het gaat dus niet direct om financiering van een startup bedrijf – hoewel dit natuurlijk wel kan – maar om langdurige en structureel beheer van financiële zaken in een organisatie. Dit wordt treasury genoemd. Waar corporate finance of ondernemingsfinanciering de daadwerkelijke financiering is, zorgt treasury ervoor dat dit mogelijk is.

Dit beheer van het bedrijf zorgt ervoor dat het aantrekken van kapitaal mogelijk is en dat kapitaalmarkten kunnen worden gebruikt om deze gelden aan te trekken. Hierdoor is de taak dus eigenlijk tweeledig. Zo moet het bedrijf gezond zijn om kapitaal te kunnen aantrekken op de vermogensmarkt, maar moet eenmaal aangetrokken vermogen ook met een zo hoog mogelijk rendement worden ingezet binnen de onderneming.

Uiteraard kent elke financiering een risico, maar corporate finance is grof gezegd het aantrekken van kapitaal dat puur wordt ingezet om te investeren en zodat bijna bewezen rendement en groei kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt over het algemeen de looptijd van het vermogen afgestemd op dat van de activa binnen de onderneming.

Corporate finance is daarnaast een belangrijk onderdeel van de financiering van een fusie, bedrijfsovername, management buy in of buy out.

Hoe werkt een financieringsstrategie?

Een financieringsstrategie komt voort uit het beheer van kapitaal binnen het bedrijf en het oogpunt om dit zo goed mogelijk te laten renderen door er groei mee te realiseren of door meer vermogen aan te trekken. We kennen drie soorten financieringsstrategieen, te weten:

 • Gouden balansregel
 • Agressieve financiering
 • Conservatieve financiering
Hoe werkt garantie ondernemingsfinanciering?

Sinds de kredietcrisis was het in veel gevallen lastiger om financiering via banken te realiseren. Om te voorkomen dat de economie tot stilstand zou komen doordat banken geen financiering meer zouden verstrekken kwam de overheid met de Garantie Ondernemingsfinanciering (afgekort ook wel GO genoemd). De overheid geeft banken een garantie van 50 % voor nieuwe leningen van minimaal 1,5 miljoen euro tot maximaal 150 miljoen euro. Dit betekent dat de garantie maximaal 75 miljoen euro kan zijn.

Deze garantie bij ondernemingsfinanciering verkleind het risico voor banken en zorgt er daardoor voor dat de drempel voor hen om geld uit te lenen lager wordt. We moeten wel opmerken dat het enkel op een garantie gaat vanuit de overheid. De financiering ligt volledig bij de banken, maar de overheid staat garant als het misgaat. Dit heeft geresulteerd in het gegeven dat de Nederlandse overheid inmiddels voor 1,2 miljard euro garant staat.

De banken die zijn toegelaten tot de regeling zijn:

 • ABN-Amro
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)
 • Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
 • Friesland Bank
 • ING
 • NIBC Bank
 • Rabobank
 • Royal Bank of Scotland (RBS)
 • Société Générale
 • Triodos Bank
 • Van Lanschot Bankiers
Wat zijn de voorwaarden van ondernemingsfinanciering?

De garantie ondernemingsfinanciering regeling kent erg veel voorwaarden. Drie belangrijke bespreken we hieronder.

De garantie geldt alleen voor het nog niet afgeloste deel van de financiering en dus niet voor de rente. De garantie is maximaal 1,5 miljard euro en daarom kan tot 3 miljard aan financiering worden gegarandeerd.

Daarnaast moet het gaan om een fresh money lening. Dit betekent dat het niet de bedoeling is om bestaande leningen waarvoor niet garant wordt gestaan te vervangen voor een GO-lening.

VRAAG ONS WAT JE MAAR WILT

088-2428365

info@managementbuyout.nl

Savannahweg 17, 3542 AW, Utrecht