Advies en begeleiding van bedrijfsovernames

Management Buy Out

Management buy Out familiebedrijf

management buy in

Due diligence

bedrijf kopen

intentieovereenkomst overname

bedrijf verkopen

waardebepaling bedrijf

Uitleg

Hoe werkt het?

Waarom?

Wat is de betekenis?

Overeenkomst

Een MBO is het proces waarbij bestaande aandeelhouders geheel of gedeeltelijk worden uitgekocht door de huidige managers, werknemers of directeur. Middels een duidelijk stappenplan wordt naar de daadwerkelijke executie toegewerkt. Zo moet het bedrijf eerst worden geanalyseerd, om vervolgens een waardebepaling te doen. Na de waardebepaling kan worden vastgesteld binnen welke bandbreedte een overname mogelijk is. Aan de hand van die gegevens gaan koper en verkoper in onderhandeling en zullen zij een stand still agreement en intentieovereenkomst opstellen zodat partijen meer zekerheid hebben dat de transactie succesvol kan worden afgerond.

Tot slot wordt een due diligence onderzoek uitgevoerd om eventuele lijken uit de kast te halen. Dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de overname vanwege de ontbindende en opschortende voorwaarden in de intentieovereenkomst. Brengt het due diligence onderzoek geen verborgen problemen aan het licht of kunnen daar afspraken over worden gemaakt, dan zal na dit onderzoek worden overgegaan tot de daadwerkelijke executiefase.

Dit is de daadwerkelijk overname die met een overeenkomst wordt afgerond.

Verschil buy out en buy in

Het grote verschil tussen een management buy out en buy in is het feit dat het bedrijf bij een buy out wordt overgenomen door bestaande werknemers of managers. Mensen die al bij het bedrijf werken en dus veel kennis hebben over de organisatie en de branche. Bij een management buy in daarentegen wordt een bedrijf verkocht door een buitenstaander. Dit kunnen investeerders zijn, maar ook een groep die marktonderzoek heeft gedaan en actief heeft gezocht naar een bedrijf in de betreffende branche om over te nemen. Hoe het ook zei, het verschil is dus dat de aankoop bij een buy out wordt gedaan door een interne partij en bij een buy in door een externe partij.

Uiteindelijk is het stappenplan wat zal worden doorlopen niet extreem verschillend, maar wijkt het wel op belangrijke punten af. Dit bespreken we in onze artikelen op onze website. Bijvoorbeeld hoe financiering kan worden aangetrokken, maar ook welke voordelen, nadelen, kansen en bedreigingen een buy in of buy out met zich meebrengt voor betrokken transactie partijen.

Advies

Met een backoffice van advocaten, juristen, fiscalisten en accountants is managementbuyout.nl de specialist voor begeleiding van uw buy in, buy out of bedrijfsovername. We kunnen goed het gehele proces begeleiden. Van de eerste analyse en waardebepaling tot de onderhandelingen, maar natuurlijk verzorgen wij ook de intentieovereenkomst en werken we toe naar de uiteindelijke overname.

WE HOUDEN VAN ONS VAK. WETEN WAAROM?

Voordelen management buy out

Een van de grote voordelen van een management buy out is dat het mes aan twee kanten snijdt. De eigenaar kan zijn bedrijf verkopen en managers kunnen eindelijk ondernemer worden waardoor zij echt kunnen profiteren van hun inzet als de winst toeneemt. Daarnaast is het een voordeel dat de managers die het bedrijf overnemen de hele organisatie kennen. Dit zal er voor zorgen dat er weinig of geen lijken uit de kast komen tijdens het overnameproces. Ook geven management buy outs het personeel zekerheid en vertrouwen dat de huidige bedrijfscultuur behouden blijft.

Wat is een MBO?

Bij een management buy out willen medewerkers of managers van een bedrijf de huidige eigenaar of aandeelhouders uitkopen en het bedrijf overnemen. Het komt uiteraard ook voor dat de huidige eigenaar zijn bedrijf wil verkopen of een dochter wil afstoten. In dergelijke situaties zijn management buy outs een interessante manier om continuïteit te waarborgen. Groot voordeel is namelijk dat beide partijen elkaar en het bedrijf goed kennen. Zo komt er geen vreemde kapitein op het schip en weet het personeel ook wie het bedrijf overneemt.